Kvinnene satt rett bak sjåførene i hver sin buss. Begge ble truffet av sidespeilet til den møtende bussen.

Dette bekrefter lensmann Åge Løseth i Sogndal overforBergens Tidende. Lensmannen ledet onsdag kveld en rekonstruksjon av ulykken i Fardali Sogndal kommune.

Også Statens Havarikommisjon for Transport fattet interessefor sidespeilene som stikker ut som bukkehorn på de fleste moderne busser.

— Vi har registrert at bussene har en annen konstruksjon ennpå mange lastebiler, der speilene gir etter ved et sammenstøt, sierhavariinspektør Tor Østberg.

rekonstruksjon 2.JPG

Han presiserer likevel at kommisjonens to representanter vedrekonstruksjonen nå foretar en foreløpig undersøkelse. Det blir senere avgjortom de skal gå videre med en full eller begrenset undersøkelse.

— Vi ser etter læringspotensiale og om det ersikkerhetsgevinst å hente ut av en slik ulykke,sier Østberg.

Han er godt fornøyd med gjennomføringen av rekonstruksjonen.Den illustrerte ulykken på en grundig måte.

Også lensmann Løseth syntes at rekonstruksjonenvar nyttig i politiets arbeide. Ulykken har lagt beslag på store ressurser vedkontoret.

Politiet konstaterer også at veien på ulykkesstedet er bred nok til at bussene kunne ha passert hverandre uten kollisjon.

KOLLIDERTE MED NORSK BUSS: Den svenske turistbussen fikk store skader i sammenstøtet. En kvinnelig passasjer omkom, og ni andre måtte ha legebehandling. Også i den norske bussen omkom en ung kvinne.
Tor Høvik