— Vi har hatt en dialog med eier i dag, sier fylkesdirektør for kultur og idrett i Hordaland Fylkeskommune, Anna Elisa Tryti.

Hun sier at fylkeskommunen mandag morgen vil fatte et vedtak etter kulturminneloven om umiddelbar sikring og start på istandsetting av Sandviksboder 69. Deler av den midlertidig fredede sjøboden raste lørdag formiddag ut i sjøen. Opprydningsarbeidet har foregått siden klokken 11 i formiddag, og 12 timer sener arbeider fremdeles brannvesenet på stedet.

Kan gi pålegg

I byggesaksforskriftens kapittel 19, står det at kommunen har adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger. Etter kulturminnelovens paragraf 17 kan det også gis pålegg om retting på eiers regning.

— Hvis ikke eierne starter umiddelbart med istandsetting, vil vi gjøre det på deres regning. Vi har vært i en god dialog med eierne og gått langt for å få til en god prosess. Eierne har nå utviklet planer som vi har sagt oss positive til, sier Tryti.

— Burde dere gjort dette tidligere?

- God prosess

— Det har vært en god prosess med eierne det siste halve år, men en vil alltid kunne diskutere om en har stått hardt nok på. Dette er eiers ansvar og her har både kommune og fylkeskommune utifra begge lovhjemlene stått på i prosessen, sier Tryti.

— Hva tenker du om tiden som har gått før det er blitt sendt inn byggesøknad for denne sjøboden?

— Det ligger under Bergen kommune og slik jeg har forstått det ble den sendt like etter jul. Det er klart at dette har tatt altfor lang tid, og det er svært alvorlig når det går slik det gjorde i dag, sier Tryti.

Vil rette opp

Nils Olaf Elvsaas i Sjøbodutvikling AS er en av eierene av sjøboden som raste ut. Han ville ikke kommentere Fylkeskommunens avgjørelse lørdag kveld, men søndag ettermiddag sier Elvaas at han er innstilt på å rette opp skadene så raskt som mulig.

— Vi skal ha et møte med Fylkeskonservator i morgen klokken 11, og der skal vi bli enige om hvilke tiltak som skal iverksettes. Vi har alltid hatt en god dialog med Fylkeskonservator.

Elvsaas er ikke bekymret for et eventuelt vedtak som sier at boden må settes i stand på hans regning.

— Vi kommer til å få et vedtak mot oss med pålegg om å rette opp, og det skal vi gjøre.

JOBBER FORTSATT: Brannvesenet har jobbet siden i formiddag, blant annet med å sikre at bygningsrestene ikke flyter avgårde.
Odd Nerbø