— Ved utgangen av juni i fjor hadde vi beslaglagt 400 gram amfetamin. På samme tid i år viser våre tall at vi har beslaglagt 1500 gram, men de reelle tallene er sannsynligvis mye høyere, sier leder for narkotikaavsnittet ved Hordaland politidistrikt, Jørn Solsvik.

Fordi alle beslag av narkotika blir sendt inn til Kripos for å bli veid nøyaktig, er halvårstallene foreløpig ikke oppdatert.

— Vi venter fortsatt på å få svar på flere store kvantum som er innsendt. Jeg vil anslå at det reelle halvårstallet for beslaglagt amfetamin er på over tre kilo, sier Solsvik.

I tillegg til at det beslaglegges større mengder amfetamin, øker antall beslag av stoffet. Første halvår ble det gjort 159 beslag, mot 87 første halvår i fjor.

Partypakker

Også beslaget av beroligende tabletter, hovedsakelig rohypnol og valium, øker kraftig. 30. juni var det beslaglagt 78.000 beroligende tabletter. Det er mer enn i hele fjor

— Vi beslaglegger rohypnol flere ganger daglig. De som blir pågrepet med andre narkotiske stoffer, har nesten alltid en rohypnol-tablett i tillegg, sier Solsvik.

Han ser sammenheng mellom økende beslag av amfetamin og beroligende piller.

— Folk bruker amfetamin for å gire seg opp, og rohypnol for å komme seg igjen etter rusen. Vi vet at det selges såkalte partypakker, som er ment å vare en hel helg, og gi både oppturer og behandling når nedturen kommer, sier Solsvik.

Han forteller at store deler av de beroligende tablettene som omsettes blir tatt ulovlig inn til landet, blant annet fra Asia og Øst-Europa.

Toppen av isfjellet

Politiets halvårstall viser en svak nedgang i beslag av heroin, mens det er en svak økning når det gjelder beslag av ecstasy, kokain, marihuana og hasj.

Fortsatt er hasj det stoffet bergenspolitiet beslaglegger mest av.

— Hasj beslaglegges hver dag, og det er fortsatt hasj som er inngangsporten til tyngre stoffer - selv om vi ser at ungdom beveger seg raskere over fra hasj til stoffer som amfetamin, ecstasy og heroin, sier Solsvik.

Han legger til at de ulovlige stoffene som blir beslaglagt kun representerer en liten del av den narkotikaen som er i omløp.

— Vi regner med at vi beslaglegger toppen 20 prosent av narkotikaen som florerer. Vi tar bare toppen av isfjellet, sier han.