— Jeg synes det er uansvarlig å bruke over 50.000 kroner på en studietur til utlandet når barnevernet i vår bydel går med store underskudd, sier Woldseth.

Kutter i åpen omsorg

Hun ble orientert om studieturen i går, og er meget overrasket over prioriteringene. - Vi har rett og slett ikke penger. Nå skal vi fordele 2,4 millioner kroner i kutt på neste bydelsstyremøte. Da blir det unektelig vanskelig å forsvare at noen skal bruke 50.000 kroner på en utenlandsreise. Særlig når vi kutter i åpen omsorg..

Oppvekstsjef Brita Indstebø i Åsane bydelsadministrasjon forsvarer studieturen. - De ansatte i barnevernet har hatt en svært krevende periode. To avdelinger er slått sammen til en, og vi har i en lengre periode hatt opp til seks ledige stillinger. De ansatte har hatt et voldsomt trøkk på seg.

Hun understreker at turen vil gi et voldsomt løft for de ansatte, og tror det kan bidra til å bedre arbeidsmiljøet. - Det er viktig for oss å holde på ansatte. Vi mister erfarne barnevernsarbeidere og må jobbe for å holde på dem i kommunen, sier Indstebø.

Ikke dyrt med London

Indstebø sier at det uansett var planlagt å avholde et seminar i høst. Prisforskjellen på en tur til London og et seminaropphold utenfor Bergen er ifølge henne ikke så stor. - De ansatte bruker to fridager på studieturen og betaler selv for maten under oppholdet. Og turen har et faglig innhold alle de tre dagene den varer. - Men barnevernet går med store underskudd. Er det da riktig å reise? - Jeg erkjenner at vi går med underskudd, men det er ikke på grunn av personalkostnadene, men fordi vi har satt inn langt flere barnevernstiltak enn det vi har budsjetter til. Slike tiltak er vi forpliktet til å sette i verk i henhold til loven, sier Indstebø.

Vil stoppe turen

Karin Woldseth er likevel ikke fornøyd. - Vil du stoppe reisen? - Ja, jeg vil forsøke det. I første omgang vil jeg ta en prat med bydelsdirektør Marit Strøm når hun kommer tilbake over helgen, sier leder for Åsane bydelsstyre, Karin Woldseth.