Da Hagesæther overtok som biskop i Bjørgvin for nesten 10 år siden, uttalte han at han så frem til å få dra på visitas til Hongkong. Nå går altså drømmen i oppfyllelse. Under den halvannen uke lange bispevisitasen i november, skal Hagesæther besøke de norske menighetene i de tre kinesiske storbyene.

— Det er første gang vi gjennomfører en offisiell norsk bispevisitas i våre menigheter i Kina. Det er mulig en biskop fra Bjørgvin tidligere har besøkt den tidligere sjømannskirken vår i Hongkong. Men dette var i så fall før byen ble innlemmet i Kina. Så dette gleder vi oss veldig til, sier generalsekretær Kjell Bertel Nyland i Sjømannskirken til Bergens Tidende. Bjørgvinbispen har det kirkelige tilsynsansvaret for sjømannskirkene verden over. Derfor er også Bjørgvin gjerne omtalte som bispedømmet der solen aldri går ned, og biskopen får fra tid til annen krydret sitt faste visitasprogram på Vestlandet med noen langt mer eksotiske reiser med bispekåpen i kofferten.

Ambulerende kirke

I dag finnes det ikke norske sjømannskirker i Kina. Den kirkelige betjeningen av nordmenn i verdens mest folkerike land skjer som en ambulerende reisetjeneste ledet av Tor Tvedt. Sjømannskirken i Hongkong ble nedlagt på 1980-tallet. Reisetjenesten ble administrert fra Kobe i Japan frem til sjømannskirken der ble nedlagt for få år siden. Så nå driver Tor Tvedt jevnlige gudstjenester i Japan, Kina og Sør-Korea med base i Norge, sier Nyland.

Bergens Tidende lykkes ikke å få tak i biskop Hagesæther i går. Men ifølge Nyland starter visitasen 20. november, og varer i en og en halv uke. Biskopen skal holde visitasgudstjeneste i innleide kirker i alle de tre byene og møte de norske kirkegruppene. Sammen med dem skal Hagesæther og Nyland også drøfte behovet for å etablere en mer permanent etablering av norsk sjømannskirke i Kina.

Spørsmål om tid

— Det er ikke lenger et spørsmål om, men om når vi må etablere oss i Kina med base i Shanghai. Det er først og fremst der norsk næringsliv nå satser, og behovet for en egen norsk kirke der bare vokser, sier Nyland.

Selv om den norske satsingen i Shanghai ikke har gått så raskt som man gjerne trodde for noen år siden, og det fortsatt en del usikkerhet omkring kinesisk økonomi, blir det stadig flere fastboende nordmenn i landet. Og alt tyder på at hovedtyngden av norsk aktivitet vil skje i Shanghai. Derfor skal det bli spennende å gå i direkte dialog med nordmenn om behovet for å etablere en fast sjømannskirke der, og samtidig drive besøkstjeneste til andre deler av Kina, Japan og Sør-Korea fra denne basen, sier Nyland.

TIL KINA: Bjørgvinbispen legger ut på sin aller første visitas i Kina til høsten.<p/>ARKIVFOTO: TOR HØVIK