Mannen ble svært forbannet og ropte ut at han skulle drepe en navngitt sosialkurator. I dommen fra Bergen byrett heter det at man ser alvorlig på forholdet.

Retten mener man av allmennpreventive hensyn skal slå hardt ned på trusler mot ansatte i sosialetaten.

Likevel nøyde retten seg med å gi mannen en bot på 5000 kroner.