Hele syv ganger ringte den rasende mannen hjem til politibetjentens familie. I den tredje samtalen uttalte han til konen at "du kan hilse NN og si at han er død, han er ferdig". Ellers var 20-åringen taus i telefonen.

Familien tok truslene svært alvorlig. Den første natten etter oppringningene overnattet de ikke hjemme hos seg selv. Barna ble også tatt ut av skolen en dag og de installerte voldsalarm.

Ifølge dommen fra Nordhordland tingrett er det ikke tvil om at truslene hadde sammenheng med at politibetjenten noen måneder tidligere pågrep 20-åringen.

Mannen gav en uforbeholden tilståelse i retten. Ifølge dommen framstod han som oppriktig angrende og ønsket å be familien om unnskyldning. Selv om retten ser alvorlig på truslene dømmes 20-åringen til betinget fengsel i 21 dager. Han må også betale saksomkostninger.