— De har stor medfølelse med avdødes enke, og han som ble skadet. Ulykken har gått veldig inn på dem. Men de avviser at de kan lastes for tragedien, sier forsvareren til entreprenøren som var ansvarlig for rivingen, advokat Magne Revheim. Han viser til at de tiltalte har drevet med rivningsoppdrag i mange år.

— De er trolig de mest erfarne i hele bransjen. De har aldri vært borti ulykker før, sier Revheim. Han karakteriserer drapstiltalen mot de to som uhyre spesiell.

— Vi har i hvert fall ikke funnet noen eksempler på at folk er blitt tiltalt for uaktsomt drap etter slike ulykker. Også i rivingsulykken på Hotell Norge var det dødsoffer. Der ble den ansvarlige for arbeidene tiltalt for brudd på Arbeidsmiljøloven, og etterpå frifunnet, sier advokat Magne Revheim.