Estiske Oleg Savtsenko (29) var venn av både Harald Bakkebø og den drapstiltalte 44-åringen. Da rettssaken startet, varslet forsvarer Per Magne Kristiansen at Savtsenko ville bli et nøkkelvitne.

29-åringen vakte i går oppsikt i retten, da han forklarte at 44-åringen kort tid før drapet hadde sagt at han planla å true Bakkebø med et skudd.

— Han ville skremme Bakkebø, slik at han ikke lenger skulle ville drepe ham. Og hvis Bakkebø hadde bestilt noen til å drepe ham, ville han få ham til å fortelle om det, forklarte Savtsenko, som understreket at 44-åringen ikke hadde sagt at han ville drepe Bakkebø.

- Han må ha drømt

På spørsmål om hvorfor han først i retten kom med disse opplysningene, svarte Savtsenko at han hadde vært usikker på om samtalen med 44-åringen virkelig hadde funnet sted, fordi han hadde vært beruset.

— Det er veldig overraskende at han ikke har kommet med disse opplysningene tidligere, på tross av at han har avgitt en omfattende politiforklaring, sier førstestatsadvokat Walter Wangberg.

Forklaringen til vitnet er i tråd med det den drapstiltalte selv sier: At han ikke mente å treffe Harald Bakkebø med skuddet som drepte ham.

44-åringen hevder han ville true Bakkebø til å forklare «sannheten» om leiemordere han fryktet Bakkebø hadde engasjert for å drepe ham.

Likevel tok 44-åringen i går ordet for å kommentere Savtsenkos nye forklaring.

— Jeg går ut fra at han må ha drømt, for dette har jeg aldri hørt om før, sa den drapstiltalte.

Da hadde allerede aktor Walter Wangberg gjentatte ganger konfrontert Savtsenko med forskjeller mellom politiavhøret av ham, og forklaringen i retten.

Også sorenskriver Mette Cecilie Greve fant det etter en pause nødvendig å minne om at han pliktet å fortelle sannheten.

- Utroverdig

Førstestatsadvokat Walter Wangberg ga til slutt opp å spørre ut vitnet.

— Når en person begynner å bli utroverdig, er det begrenset hvor lenge man skal holde på bare for å dokumentere det. Jeg kunne fortsatt å spørre om alt som ikke samsvarer med politiforklaringen, men jeg tror jeg fikk frem poenget, sier Wangberg.

Han legger ikke skjul på at han tror at vitnet hadde en agenda.

— Tidligere har det virket som om han hadde et forhold til begge to, og ikke hadde tatt noens side. Men da han forklarte seg i retten var det tydelig at han var ute etter å ivareta tiltaltes interesser, sier Wangberg.

Forsvarer Per Magne Kristiansen kommenterer de nye opplysningene i vitnemålet slik:

  • Jeg kan ikke gjøre annet enn å ta til etterretning at vitnet sier dette, mens tiltalte ikke kan erindre det.

Han mener likevel at vitnemålet var viktig for å belyse saken. Savtsenko fortalte blant annet at Bakkebø flere ganger hadde snakket om å hyre leiemordere.

— Tiltalte gir uttrykk for at han har vært livredd. Etter å ha hørt dette vitnet, er det ingen tvil om at han har hatt grunn til det, sier forsvarer Per Magne Kristiansen.