EYSTEIN RØSSUM

eystein.rossum@bt.no

— For min klient er tanken på at han ikke skal ha foreldreretten og omsorgen for barna totalt fremmed, sier Brynjar Meling, som forsvarer 39-åringen.

Eks-mannen har stilt seg helt uforstående til politiets påstand om at han drepte sin tidligere kone i garasjeanlegget til Citypark ved Tinghuset.

— Han ser derfor heller ingen grunn til at han ikke skal ha det fulle og hele foreldreansvaret, sier Meling.

Gjennom mange år kjempet yrkesoffiseren i rettsvesenet for å få omsorgen for de to sønnene. Han tapte kampen, og fikk bare samværsrett. Politiets teori er at den bitre striden endte med at han skjøt Ingse Merete Rønnestad, bare minutter før de nok en gang skulle møtes i retten sist torsdag.

Bor hos besteforeldrene

De to guttene har helt siden drapsdagen bodd hos sin mormor og morfar. Besteforeldrene bad i går om at det blir oppnevnt en setteverge for de to barnebarna.

— De ønsker også å beholde omsorgen for barna fremover, sier advokat Helge Hansen. Han representerte den drepte Ingse Merete Rønnestad i en rekke saker mot eks-mannen i kjølvannet av skilsmissen, og ble i går utpekt som bistandsadvokat både for besteforeldrene og de to guttene.

Avgjørelsen ble tatt av Bergen tingrett. Retten tok ikke hensyn til protestene fra den drapssiktede yrkesoffiseren mot at Hansen skulle få denne rollen.

— Vi har vært i kontakt både med barnevernet og med kommuneadvokaten om omsorgen. De har ikke hatt noen innvendinger mot at besteforeldrene dette ansvaret, sier Hansen.

Har foreldreansvaret i dag

Etter loven er det faren som per i dag har foreldreansvaret og dermed også fungerer som verge for guttene.

Dette vil besteforeldrene ha en endring på.

— Vi mener at faren er inhabil på grunn av saken mot ham, og at han og sønnene har motstridende interesser. I tillegg kan han ikke fungere som verge i og med at han sitter fengslet, sier advokat Hansen.

Det blir Bergen overformynderi som må ta stilling til spørsmålet om det skal oppnevnes en slik setteverge. Settevergen vil i så fall kunne bli satt til å representere guttene i juridiske og økonomiske saker.

Det er ingenting i veien for at settevergen er en annen enn den som får omsorgen for guttene.

— Besteforeldrene har sagt at de kan ta på seg å være setteverger. Men det kan også tenkes at en advokat får denne rollen, sier advokat Helge Hansen.

Dersom den drapssiktede faren skal fratas hele foreldreansvaret, må dette skje gjennom en egen rettssak. Fordi faren ikke bodde sammen med barna da eks-konen ble drept, er det mulig for besteforeldrene eller andre å kreve at han mister foreldreretten.

Min klient ser ingen grunn til at han ikke skal ha det fulle og hele foreldreansvaret

Brynjar Meling, 39-åringens forsvarer