— Han har fortsatt brev- og besøksforbud samt forbud mot kontakt med visse innsatte, men jeg håper at dette skal lette trykket for ham. Det har vært en påkjenning for ham å sitte i fullstendig isolasjon, sier advokat Vegard Austgulen.

Han mener det er uforsvarlig å la en så ung gutt sitte isolert i to uker. I dag fikk han altså Gulating lagmannsrett med på det.

— Jeg tolker kjennelsen slik at retten også mener han er for ung til å sitte isolert så lenge.