BT får bekreftet at kapteinløytnanten var den første på mange år som ble strøket ved lederkurset.

Han begynte ved Forsvarets stabsskole på Akershus i januar 2001, en utdanning som skulle kvalifisere ham for høyere stillinger i marinen og orlogskapteins grad. Kurset ble kalt Stabsskole I, varte i snaut fire måneder, og var obligatorisk for alle marineoffiserer som sikter mot høyere grad enn kapteinløytnant.

Store konflikter

Strykprosenten på kurset var i praksis null, både fordi kandidatene ble nøye vurdert før de ble tatt opp og fordi oppfølgingen fra lærerne var svært tett. Men den 39-årige offiseren fra Bergen fikk aldri noe vitnemål fra skolen. Årsaken skal ha vært store og gjentatte konflikter, der 39-åringen hadde problemer med å samarbeide og innordne seg,

— Jeg kan bekrefte at han var elev hos oss fra januar 2001. Ut over det kan jeg ikke kommentere denne konkrete saken, sier brigader Tor A. Sandli, sjef ved Forsvarets stabsskole.

Hard konkurranse

Kapteinløytnanten fra Bergen kom inn ved skolen etter hard konkurranse med andre kandidater. Opptaket skulle legge veien åpen for å søke seg til en rekke lederstillinger med stort ansvar, for eksempel som garnisons- eller leirsjef.

— Det er svært sjelden at noen ikke kommer seg igjennom hos oss når de først er kommet inn, sier brigader Sandli.

Begrunnelsen for at 39-åringen ikke fikk godkjent kurset, skal ha vært at han ikke ble funnet egnet til høyere lederstillinger i Forsvaret. Konsekvensen var at alle videre karriereveier oppover i Forsvaret var blokkert.

Beste elev

Den nå 39 år gamle offiserens fiasko på Akershus kom etter en karriere som begynte meget lovende:

  • Etter aspirantperioden ved befalsskolen i 1985 ble han kåret til beste elev, i konkurranse med 110 andre.
  • Han fortsatte utdanningen på første avdeling ved Sjøkrigsskolen i Bergen, der han var elev ved operativ linje fra 1987 til 1989. Han gjorde det svært godt.
  • Etter uteksaminasjonen her skal han i en kortere periode ha tjenestegjort på ubåt.
  • I konkurranse med mange andre kom han rett inn på andre avdeling ved Sjøkrigsskolen, en to års utdannelse. Han trakk sitt kandidatur før skoleåret begynte.

Større og større problemer

Først på 90-tallet studerte han ved City University Business School i London. Fra 1993 til januar 1997 var han tilknyttet Stiftelsen for Samfunns- og Næringslivsforskning (SNF) i Bergen, der han blant annet jobbet med et prosjekt om Nordøstpassasjen i regi av Universitetet i Oslo.

I 1995 ble han separert fra kona, og i 1997 vendte han tilbake til Forvaret. Der ble problemene større og større.

Han fikk etter hvert jobb som instruktør ved KNM Tordenskjold, men ble i flere omganger beordret til andre stillinger rundt om i landet på grunn av konflikter og samarbeidsproblemer.

I fjor høst ble han sendt til Bodø, der han var i tre måneder. Også her skal konfliktene ha vært mange og vanskelige, og da han returnerte til Haakonsvern ved nyttår gikk det bare en drøy uke før han ble permittert.

I februar fikk han tilbud om minnelig avskjed med etterlønn fra Forsvaret - et tilbud han ennå ikke hadde tatt stilling til da han ble pågrepet i Aurland og siktet for overlagt drap på sin eks-kone.

SPESIELT TILFELLE: - Det er svært sjelden at noen ikke kommer seg igjennom hos oss, sier brigader Tor A. Sandli, sjef ved Forsvarets stabsskole. <br/>Foto: HÅVARD BJELLAND