Om kvelden 13. desember i fjor ble Yewhalashet Demeke Ameha (35) fra Etiopia stukket til døde i Fyllingsdalen.

Knivstikkeren, en 50 år gammel mann, ble pågrepet på stedet og siktet for forsettlig drap.

«Ti potensielt dødelige»

Nå har politiet utvidet siktelsen til å gjelde drap under særdeles skjerpende omstendigheter, altså også andre ledd av straffelovens paragraf 233.

— Skjerpelsen har sammenheng med den endelige obduksjonsrapporten. Den slår fast at offeret ble påført mange potensielt dødelige knivstikk, sier politiadvokat Trond Eide, påtaleansvarlig for drapssaken.

— Totalt regnes ti av stikkene for å ha vært i den kategorien.

- Har en historikk

Eide har også bedt statsadvokaten vurdere om det skal oppnevnes psykiatrisk sakkyndige i saken.

Vi har mange journaler på ham fra Danmark

Trond Eide, politiadvokat

Ønsket er en full judisiell observasjon av siktede. Kort forklart: At minst to sakkyndige over tid vurderer blant annet tilregnelighet og eventuelle personlighetsavvik.

Bakgrunnen er politiets undersøkelser av 50-åringens historikk i Danmark, hvor han er statsborger. Eide forteller at mannen der har flere dommer for sedelighetsforbrytelser. Siktede har også «en historikk med litt psykiske problemer».

SPERRET: Et område utenfor hyblene ble sperret av etter den dødelige knivstikkingen i Fyllingsdalen. Arkivfoto: Elias Dahlen

— Vi har mange journaler på ham fra Danmark, sier Eide.I en av de danske dommene, fra 2013, ble 50-åringen dømt til behandling i stedet for ubetinget fengsel. Saken gjaldt forhold fra 2010 og 2011. Ifølge Eide dreier det seg om seksuelle krenkelser mot to kvinnelige pasienter, mens mannen jobbet som hjemmepleierassistent.

— Det er ikke holdepunkter for å si at han er utilregnelig. Han ble mentalobservert i forkant av denne dommen i Danmark, men ble ikke ansett som utilregnelig der, sier Eide.

Ifølge ham har mannen flere danske dommer for sedelighetsforhold av samme type.

Dømt til behandling

I dommen fra 2013 ble den nå drapssiktede mannen dømt til ambulant psykiatrisk behandling under tilsyn av Kriminalomsorgen i Danmark, opplyser politiadvokat Eide.

I Norge er mannen tidligere bøtelagt for legemsfornærmelse mot en nevø.

Frem til september i fjor, noen måneder før drapsaken, jobbet 50-åringen ved Stiftelsen Betanien i Fyllingsdalen. Betanien leide også ut hybler både til den drepte kvinnen og den drapssiktede mannen.

En stund hadde han en midlertidig stilling, og han tok også vakter. Begge deler som assistent på rehabiliteringsavdelingen.

- Kjente ikke til dommer

Personalsjef Jan Lillevik ved Betanien sier 50-åringen hos dem ble betraktet som ufaglært - og at det dermed ikke var aktuelt å be om politi- eller vandelsattest.

Det meste om hva som har skjedd, er avklart

Trond Eide, politiadvokat

— Ved ansettelser hos oss er det intervjuer og referansesjekk som er vanlig prosedyre. Vi gjør de undersøkelsene vi kan gjøre. Politiattest ved ansettelser hos oss er bare aktuelt for dem som skal jobbe med barne- og ungdomspsykiatri, sier Lillevik.

Adm. dir. Knut Rasmussen ved Stiftelsen Betanien sier de ikke kjente til dommene mot mannen fra Danmark.— Vi har ikke hatt noen episoder med ham hos oss, sier Rasmussen.

Personalsjef Lillevik sier det er en utfordring å få sjekket bakgrunnen til alle ansatte.

— Det er noe av faren med personer som reiser fra land til land for å jobbe. Det ideelle ville selvfølgelig vært om vi kunne innhente alle opplysninger om alle. Men vi ansetter ganske mange per år, og det er også svært sjelden vi kommer borti ansatte som bryter lover og regler, sier Lillevik.

Politadvokat Eide sier det ikke er relevant for den pågående etterforskningen hvor siktede jobbet i Norge.

— Jeg ser ingen foranledning til å gå inn på det. Han er ikke siktet i forbindelse med arbeid i Norge i det hele tatt, er Eides kommentar.

Heller ikke forsvarer Kaj Wigum vil gå inn på sin klients arbeidsforhold. Wigum ønsker heller ikke å si noe om 50-åringens dommer fra Danmark.

Snart ferdig

Etterforskningen av drapssaken fra Fyllingsdalen nærmer seg ferdig.

Det er tatt over 60 vitneavhør i saken. Nå venter politiet primært på svar på en del kriminaltekniske undersøkelser, samt eventuelt en tilregnelighetsvurdering.

— Det meste om hva som har skjedd, er avklart, sier politiadvokat Eide.