Den drapssiktede mannen har til sammen operert med fire navn, to fødselsdatoer og tre nasjonaliteter.

Statsløs to ganger — Vi vet at mannen har brukt flere navn, sier politiadjutant Rune Malt, som er jurist på saken. Drapssiktede har oppgitt at han er statsløs palestiner to ganger, men med forskjellige navn og fødselsdatoer. Han har også overfor norske myndigheter hevdet at han er borger av Jordan, mens han i andre avhør påstår at han er fra Irak.

Pass fra PLO I mannens pass står det at han er palestiner, født i 1961. Utenlandske eksperter konkluderte med at passet var ekte, og Justisdepartementet valgte å gi mannen oppholdstillatelse under denne identiteten i 1998. Drapssiktede selv forklarte i avhørene med UDI at passet var falskt, og at det var utstedt av den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLO.

Mannen hevder selv at han utførte militærtjeneste for PLO, og er kommet med flere ulike historier om sin tilknytning til organisasjonen. Men personer med god kjennskap til PLO og det palestinske miljøet i Norge, hevder at mannen ikke er palestiner, og aldri har vært tilknyttet PLO.

Mannens forsvarer, advokat Odd Drevland imøtegår dette:

— Det er ingen tvil om at mannen er tidligere PLO-avhopper. Han kom til Norge sammen med flere andre PLO-avhoppere, sier Drevland.

Kom fra Algerie Den drapssiktede mannen kom første gang til Norge i juli 1993. Da kom han med fly fra Algerie via Brussel til Fornebu, og oppgav å være født i Israel. Han søkte om oppholdstillatelse i Norge, men fikk avslag og reiste til Sverige.

I 1994 kom han tilbake til Norge, og prøvde på nytt å få opphold her i 1995. UDI fastholdt avslaget. Saken ble påklaget til Justisdepartementet, som opprettholdt vedtaket. Via sin advokat, Odd Drevland, sendte mannen flere omgjøringsbegjæringer, noe som i 1998 endte med at Justisdepartementet snudde, og likevel ga den drapssiktede mannen oppholdstillatelse.

Norske myndigheter mente de hadde funnet mannens rette identitet via Interpol. 40-åringen la kortene på bordet og endret sin forklaring, noe som medførte at han fikk innvilget oppholdstillatelse.