Arna og Åsane politistasjon har ansvar for å betjene rundt 35.000 innbyggere. De neste ukene er det bare en eller to etterforskere på jobb som kan ta hånd om saker som kommer inn, og de som alt ligger til etterforskning. Ikke rart at lensmann Vardøy er bekymret.

— Vi må prioritere beinhardt. Det blir følgene når ressurssituasjonen er som den er. Drapet kommer uansett fremst i rekken, sier Vardøy.

Snudd på hodet

Situasjonen er ny for Arna og Åsane politistasjon og er en direkte konsekvens av politireformen som er innført.

Den sier at hvert enkelt lensmannskontor eller politistasjon skal ha totalansvar for sine saker. Da etterforskningen av Åsane-drapet pågikk var situasjonen en annen. Da hadde person- og voldsavsnittet i Hordaland politidistrikt ansvaret for etterforskning, med hjelp av betjenter fra Arna og Åsane.

— Situasjonen er snudd om. Vi er heldige som har erfarne etterforskere som har jobbet med kompliserte drapssaker tidligere, sier Vardøy.

— Jeg tror problemet ville vært enda større ved et mindre lensmannskontor, legger han til.

Beinhard prioritering

Vardøy sliter likevel med å få kabalen til å gå opp. Sykmeldinger og ferie gjør at det knapt nok er ledig kapasitet på jobb. Utover sommeren blir det enda verre. Dette er situasjonen ved en politistasjon som har ansvaret for en menneskemengde tilsvarende en middels stor norsk by.

— Greier politiet å gi innbyggerne den service og trygghet som de har krav på med så lav bemanning?

— Vi vil gjøre vårt beste, men det blir beintøffe prioriteringer, svarer Vardøy.

Han har nå bedt politimester Vidar Refvik om å få tilført ekstra ressurser. Per i dag er det bare gitt bistand med en etterforsker, teknikere og personer som jobber med analysearbeid.

— Vi står foran en lang og komplisert drapsetterforskning. Strekker den seg over flere måneder, er jeg bekymret over følgende det kan føre med seg, sier Vardøy.

Mandag fikk Vardøy enda en sak i fanget. Som BT skrev tirsdag ble en asylsøker pågrepet og siktet for vold og trusler mot sin familie. Dagen etter ble han fengslet for fire uker.

— En alvorlig sak som ikke kan ligge, og som krever mange avhør. Med bare et par ledige etterforskere på jobb, blir det komplisert, sier Vardøy.

Lover hjelp

Politimester Vidar Refvik ser ingen dramatikk i situasjonen og sier til BT at Arna og Åsane politistasjon vil få tilført ressurser dersom det er behov for det.

— Vi skal diskutere dette på et møte i dag. Et av poengene med omorganiseringen av politiet har vært å få frigjort ressurser som kan settes inn nettopp i slike situasjoner, sier Refvik.

Han sier at drap, uansett hvor de skjer i politidistriktet, vil ha høyeste prioritert.

— Arna og Åsane vil bli tilført både kompetanse og kapasitet, dersom det er behov for det. Jeg er ikke tilhenger av å flytte sakene deres over til en annen driftsenhet, sier Vardøy.

Samtidig legger han til:

— Man blir nødt til å foreta tøffere prioriteringer av sakene når slike situasjoner oppstår.