Det høres paradoksalt ut, men slik er loven. Det bekreftet Høyesterett sist tirsdag. Da falt den endelige dommen over Terje Wiik, trønderen som drepte eks-kjæresten med gift.

Takket være offerets forsikringsavtaler får Wiik en rabatt på 300.000 kroner når han skal betale erstatning til de etterlatte.

Offerets penger

I 1999 døde Inge Lise Bakken etter et langt og smertefullt sykeleie. Eks-kjæresten hennes ble senere dømt for giftdrapet.

Før hun døde kjøpte Bakken livsforsikring. Det førte til at barna hennes etter drapet mottok 879.220 kroner fra forsikringsselskapet.

Men det var ikke bare de etterlatte som tjente på at Bakken i flere år hadde betalt sine forsikringspremier. Høyesterett slo nemlig fast at Wiik hadde krav på erstatningsrabatt.

Han ble dømt til å betale de to barna totalt 310.000 kroner i erstatning. Bare halvparten av hva han hadde måttet betale hvis offeret ikke hadde vært forsikret.

Virker støtende

Barnas advokater argumenterte mot at det skulle gis fradrag. De mener det virker støtende at en drapsmann får redusert sin erstatningsplikt i en slik sak. Det er også tidligere gitt slike fradrag, men da har det stort sett dreid seg om oppgjør etter trafikkulykker.

Gjensidige NOR Forsikring har varslet at de vil kreve regress av Vik, men det er usikkert om dette vil føre frem. Partene møtes sannsynligvis i retten senere i år.

Foreslo fradraget fjernet

Jusprofessor Peter Lødrup ved Universitetet i Oslo sier at dette er første gang fradragsregelen er benyttet i en drapssak. Han ledet i 1994 en komité som konkluderte med at loven bør endres.

— Vår innstilling har nærmest ligget uåpnet i Justisdepartementet siden den gang. Man har ikke vist vilje til å endre denne praksisen, sier Lødrup.

Han mener det strider mot folks rettsfølelse at voldsmenn får erstatningsfradrag.

— At et offer har god forsikring bør ikke komme skadevolder til gode. De etterlatte bør få erstatning i tillegg til forsikringsutbetalinger.

Lødrup forstår at Wiik-dommen kan virke støtende på de etterlatte.

— Vi får bare håpe at denne dommen får departementet til å børste støv av vår innstilling, sier jusprofessoren.

FAKSIMILE av Bergens Tidendes oppslag søndag.