Dette kom frem da Borgarting lagmannsrett i dag fortsatte ankebehandlingen i den såkalte politidrapssaken. Etter at retten var på befaring ved utestedet Galleriet fredag, var dagen i dag satt av til vitneforklaringer.

Tre polititjenestemenn som hadde med Iversen å gjøre drapsnatten, ga et nokså likelydende vitnemål: De møtte en mann som var fullstendig klar over hva han hadde gjort, og som samarbeidet godt, både under pågripelsen, transporten til politihuset og under avhørene.

— Han hjalp oss med ideer og tips til den videre etterforskningen, og han ga oss navn på vitner han visste hadde vært til stede, sa politioverbetjent Asbjørn Rachlew.

— Da det ble klart at den drepte var politi, ble jeg bedt om å ta avhøret. Jeg er til vanlig instruktør i avhørsteknikk, og min sjef ba meg foreta avhøret.

— Mitt inntrykk var at tiltalte ikke hadde hatt noe ønske om å drepe noen, og han ble taus da han fikk vite konsekvensene av det han hadde gjort. For øvrig var tiltalte usedvanlig opptatt av våpen, og han beskrev i detalj hvordan pistolen, en Colt 45, lå i hånden.

Ikke sterkt beruset

Da saken gikk for tingretten var spørsmålet om Iversens rusmisbruk sterkt fremme. I dag forklarte professor Jørg Mørland ved Folkehelseinstituttet seg om dette. Hans konklusjon var at Iversen på gjerningstidspunktet ikke var særlig beruset, en promille på 0,5-0,7, ville han anslå.

Selv om Iversen selv påstår han hadde tatt kokain samme kveld, ble det ikke funnet spor av det, verken i blod eller urin. Derimot er det påvist små rester av amfetamin i urinen.

Mørland mente at Iversen var «lett alkoholpåvirket», da skuddene falt utenfor diskoteket, natt til andre pinsedag 2002.

Rask rettssak

Det går mye raskere unna i lagmannsretten enn det som var lagt opp til på forhånd. Trolig vil dom falle alt denne uken, med skyldspørsmålet avklart torsdag og straffeutmålingen fredag.

Dette er en uke tidligere enn planlagt, noe som skyldes at vitnene gjør seg raskt ferdig, uten at partene har behov for oppfølgingsspørsmål.

Det er da heller ikke mye som er uklart, de faktiske forhold er erkjent, nå gjenstår striden om Iversens mentale tilstand og hans innbilte fiendebilde.

Da handler det om straffeutmålingen, der aktor vil gjenta sin påstand fra tingretten om 15 år. Hva forsvarer Anders Brosveet vil legge ned påstand om, gjenstår å se.

I tingretten ble Tore Iversen dømt til 13 års fengsel for drapet på Bjarte Berthelsen.