49-åringen er straffedømt hele 31 ganger for en lang rekke forskjellige forbrytelser. De alvorligste av disse er drap, ran og legemsbeskadigelse.

Mannen ble straffedømt første gang i 1997 og forrige gang i desember 1998. I 1986 fikk han en drapsdom på fem års fengsel, og i 1997 ble mannen idømt et års fengsel for ran. Han ble da også idømt fem års sikring. Allerede i mai 1999 brøt han vilkårene og ble overført til sikring i Bergen fengsel.

Fare for gjentakelse

Tiltalte er observert av tre ganger for å undersøke hans mentale tilstand. Ved alle tre tilfellene konkluderte man med at mannen ikke var sinnssyk, men hadde mangelfullt utviklede og varig svekkede sjelsevner. Det ble konstatert at det av den grunn var fare for nye straffbare handlinger som følge av at mannen har et omfattende rusproblem, i hovedsak knyttet til inntak av alkohol.

I november i fjor ble det gitt en oppdatert psykiatrisk vurdering av mannen. Psykiateren som foretok undersøkelsen konkluderte med at risikoen for rusing var høy, selv med sikring i frihet.

Politipsykiateren poengterte også faren ved at mannen skulle begå flere straffbare handlinger under rus.

Rettens begrunnelse for å prøveløslate mannen er at han før eller senere må løslates og at han på et tidligst mulig tidspunkt må få mulighet til å få bukt på rusproblemene ved hjelp av egeninnsats og Kriminalomsorgen.

Alkoholforbud

Bergen Tingrett har besluttet å prøveløslate 49-åringen med en prøvetid på et år. Han må i denne perioden avstå fra å bruke alkohol. I første omgang skal mannen bo på hospits i Nubbebakken. Deretter skal han flytte inn i egen leilighet.

— Det er avgitt en uttalelse av en psykolog i fjor som sier at faren for ny rusing er større enn at min klient skal begå ny voldskriminalitet. Både aktor og jeg var enige om at det er bedre for samfunnet at min klient prøveløslates på vilkår nå enn at han slipper fri uten noe sikkerhetsnett om et år, uttaler tiltaltes forsvarer, advokat Carl Hartwig.