— Det var et enormt sjokk å få vite at norsk lov gir mannen som drepte Hanne, foreldreansvaret for barnet. Vi trodde at han automatisk mistet alle slike rettigheter etter å ha begått en så grusom handling, og vi vil kjempe for at han aldri skal få se barnet igjen, sier et nært familiemedlem av den drepte Hanne Kristine Olsen. Han uttaler seg på vegne av den hardt prøvede familien, men er for sliten og nedbrutt til å stå frem med navn og bilde i avisen. Overtar foreldreansvaret Dersom barneloven tolkes ordrett, får 40-åringen rettigheter han ikke hadde før han drepte barnets mor. - Fordi de var samboere, hadde moren etter norsk lov foreldreansvaret alene. Barneloven gir automatisk foreldreansvaret til den andre biologiske forelderen dersom moren dør. I dette tilfellet betyr det at barnefaren ved å drepe moren får rettigheter han ikke hadde tidligere, sier babyens bistandsadvokat, Knut Braathen. Midt på formiddagen fredag 27. juli satte 40-åringen seg i bilen utenfor parets leilighet i Olsvik, ropte «Jeg skal drepe dere alle!» og meide ned sin samboer Hanne Kristine Olsen med bilen. Kvinnen trillet parets tre uker gamle baby i barnevogn, og barnet ble slengt ut av vognen og fikk kraftige hodeskader. Hannes tante var øyenvitne til tragedien. - Absurd - Hele familien er sjokkert, vantro og i dyp sorg over det som har skjedd. Det har ikke gått helt opp for oss ennå at Hanne er borte for godt. Midt i denne situasjonen får vi beskjed om at barnefaren nå har foreldreansvaret for barnet. Det er absurd at han får et slikt ansvar for et barn han forsøkte å drepe, sier familiemedlemmet. Dersom faren ikke frivillig gir fra seg foreldreansvaret, er det bare han som har partsrettigheter i forhold til barnevernet når det gjelder barnets fremtid. - Barnet er det eneste vi har igjen etter Hanne, men vi har ingen partsrettigheter eller krav på dokumentinnsyn. Vi har allerede diskutert å ta over ansvaret for babyen, og det finnes personer i familien som både alders- og ressursmessig er i stand til det, sier familiemedlemmet.- Foreløpig er vi for preget av sorgen til å ta en endelig avgjørelse. Det er et paradoks at dersom en i familien vår overtar ansvaret for babyen, kan vi bli nødt til å måtte forholde oss jevnlig til Hannes drapsmann på grunn av de rettighetene loven gir ham, legger han til. Kontroversielt Det er Barnelovens paragraf 36 som gjør at drapsmannen har foreldreansvar. I loven heter det: «Bor barnet sammen med begge foreldrene og den ene av dem dør, får den gjenlevende foreldreansvaret alene, selv om bare den avdøde hadde foreldreansvar.» - I en så spesiell sak som dette fremstår nok dette for folk flest som rimelig kontroversielt. Sannsynligvis har ikke lovgiverne hatt en slik situasjon i tankene da loven ble utformet, og dette kan være en utilsiktet effekt av lovteksten. Jeg har stor forståelse for at avdødes familie reagerer sterkt på dette, sier advokat Egil Jordan, som er oppnevnt som babyens setteverge av Overformynderiet. I Arveloven er det tatt hensyn til at slike situasjoner kan oppstå. Som i Orderud-saken fradømmes man arveretten dersom man blir dømt for å ha drept noen man er i slekt med. - Det samme burde gått klart frem av Barneloven, sier advokat Braathen.