46-åringen ble i 1993 dømt til ni års fengsel for å ha drept sin tidligere samboer etter lang tids mishandling. De forkullede restene av den 27 år gamle kvinnen ble funnet i strandkanten på Visnes i Karmøy.

Iraneren slapp ut på prøve etter fem år, men det har vist seg at han fortsatt er voldelig mot kvinner. I to år — fra 2005 til 2007 - voldtok han to nye samboere gjentatte ganger, ifølge en ny dom fra Gulating lagmannsrett.

Skjerper straffen

Tidligere i år ble Raeisdana dømt av Bergen tingrett til syv års forvaring for voldtektene. Nå har lagmannsretten skjerpet straffen til åtte år.

«Det er ikke fremkommet noe i saken som tilsier noen modningsprosess eller endringspotensial hos tiltalte. Hans atferd synes å være utslag av personlige karaktertrekk, og ikke betinget av situasjon,» skriver Gulating i dommen.

Tiltalte er dømt til forvaring med en minstetid på fem år. Forvaring kan imidlertid forlenges med inntil fem år av gangen, så Raeisdana risikerer å bli sittende inne resten av livet. Denne typen straff gis kun til personer som utgjør en stor fare for samfunnet.

Voldtektsmannen må også betale totalt 250.000 kroner i oppreisning til de to kvinnene fra bergensområdet.

Brukte falskt navn

Tiltalte presenterte seg som «Alex fra Hellas» da han møtte de to kvinnene. Han løy også om alderen sin.

En av kvinnene ble voldtatt bare en uke etter at han flyttet inn hos henne. Den andre kvinnen fikk han også et barn sammen med.

Dommen omfatter en rekke voldtekter og tilfeller av mishandling og trusler.

I forbindelse med en av voldtektene skal tiltalte ha sagt til samboeren sin at hun ikke ville få fred før hun fødte ham en sønn.

Tiltalte er iransk statsborger.