De to siste ukene har etterforskere ved vold— og sedelighetsseksjonen ved Bergen Sentrum politistasjon brukt 27 timer på å sitte fangevakt.

— Det sier seg selv at dette går ut over etterforskningen av saker, sier politioverbetjent Tove Lian Mathiesen.

Politifolkene ved hennes avdeling skal egentlige etterforske drap, grov vold og voldtekter. Overbetjenten er svært oppgitt over situasjonen. En følelse hun deler med sine ansatte.

— Det gjør at vi ikke får tid til etterforskerjobben vi er satt til å gjøre, og som samfunnet forventer at vi gjør. Arbeidsdagen blir ikke forutsigbar, og det hender vi må avlyse viktige vitneavhør for å være vakt, sier tillitsvalgt Eivind Sverdrup, som selv jobber ved vold- og sedelighetsseksjonen.

Frustrerende for ofrene

Lian Mathiesen har full forståelse for at dette kan virke lite tilfredsstillende for folk som venter på saksbehandling.

— Jeg kan jo bare tenke meg selv hvis jeg var i offerrollen og saken min fikk stemoderlig behandling. Noen skjønner at vi er i en skvis. Andre har store vanskeligheter med å se det.

— Går dette utover oppklaringsprosenten?

— Det er farlig å si. Det går i hvert fall utover saksbehandlingstiden, og kanskje i ytterste konsekvens også oppklaringsprosenten, tror politioverbetjenten.

— Hvor mange av dine etterforskere har du måttet bruke som fangevoktere?

— Det varierer. Hvis det er hele dager i retten forsøker vi å veksle på det. Men rundt fem-seks stykker.

Hun mener det er brukt atskillig mye mer enn 27 timer av etterforskeres tid til å sitte vakt for fanger.

— Mye mer. Jeg har bare oversikt over min egen avdeling, sier Lian Mathiesen.

- Kan ikke trylle

Situasjonen har vært prekær i halvannen måned nå, men ifølge Eivind Sverdrup er den ytterligere forverret den siste tiden.

— Vi har tidligere måttet avgi en etterforsker til ordenstjeneste, men de to siste ukene har vi også måttet sitte vakt i retten mer regelmessig.

— Hvordan oppleves det?

— Jeg skjønner at folk vil reagere på at etterforskere gjør en jobb som det strengt tatt ikke kreves mer kompetanse for å gjøre enn det kurset arrestforvarere har, men vi kan ikke trylle frem politifolk og penger. Jeg har forståelse for de prioriteringer politisjefen nå må gjøre.

- Ingen akutt situasjon

Jobben med å sitte vakt i tinghuset tilhører egentlig arrest- og fremstillingsenheten.

— Vi har et gitt antall arrestforvarere, når de er brukt opp må politiet steppe inn, sier enhetsleder Pål Torbjørnsen.

— Det kan være opphopning av saker som gjør at det kreves store ressurser. Det er i og for seg ikke noe revolusjonerende nytt i det.

Torbjørnsen påpeker at arrestforvarerne ikke bare skal følge fanger til rettsfremstillinger, men også til legebehandlinger, sykebesøk og begravelser. Blant annet. Han kan likevel ikke skjønne at situasjonen skal være ekstra ille akkurat nå.

— Prisgivelsen av fritid har jo vært iøynefallende, og vi sliter med sykmeldinger, men jeg kan ikke se at situasjonen har vært spesielt problematisk den siste tiden. Men det er klart, politiet må prioritere mange felt, og jeg skjønner at det stresser politiet når de heller må sitte i retten, sier Torbjørnsen.

Hva synes du om situasjonen i politiet? Si din mening i kommentarfeltet!

FORTVILET: Politioverbetjent ved vold- og sedelighetsseksjonen, Tove Lian Mathiesen, fortviler over at hun må avse etterforskere til å sitte vakt i retten. - Det sier seg selv at dette går ut over etterforskningen av saker, sier hun.
Bergens Tidende