Den drapsdømte 29-åringen satt i politiets varetekt i påvente av å bli gjeninnsatt i fengsel, da han rømte fredag for to uker siden.

Les også: Slik skal Sandviken friskmeldes

Både politiet og Bergen tingrett vurderte 29-åringen som rømningsfarlig, men på Sandviken sykehus ble han etter hvert overført til en åpen avdeling og fikk lov til å lufte seg utendørs alene.

— Han kom rett og slett ikke tilbake etter en luftetur. Han hadde vært hos oss en stund, og var på bedring, sier klinikksjef Kristin Jordheim Bovim ved psykiatrisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus. Hun understreker at 29-åringen ikke var innlagt ved Regional sikkerhetsavdeling, men ved en korttidsavdeling på Sandviken.

Politiadvokat Sidsel Isachsen reagerer på sykehusets håndtering av den drapsdømte 29-åringen.

— Vi presiserte at han satt i politiets varetekt, og måtte håndteres deretter. Da han først kom til Sandviken var han på lukket avdeling. Jeg ba om å bli underrettet hvis vilkårene rundt innleggelsen ble endret. Det har ikke blitt kommunisert til meg at han ble overført til åpen avdeling, sier Isachsen.

- Ikke vår business

— Rømningsfaren er ikke egentlig vår business. Det er fengselet som skal vurdere slike ting, vi skal vurdere sykdommen, den symptomer og konsekvenser. Når det gjelder denne pasienten, vet jeg at det var veldig mye dialog mellom oss og fengslet vedrørende tiltak, sier avdelingssjef Bovim ved Sandviken sykehus.

29-åringen er nå etterlyst i hele Schengen-området.

Verken Sandviken sykehus eller Kriminalomsorgen mener 29-åringen er farlig for andre mennesker.

Etter å ha sonet nesten ti år av en 14 år lang dom for drap, ble 29-åringen prøveløslatt i mai i fjor. Allerede i august begjærte imidlertid Kriminalomsorgen ham gjeninnsatt i fengsel, på grunn av at han brøt vilkårene for prøveløslatelse.

Også da rømte 29-åringen, men ble senere pågrepet. Både politiet og Bergen tingrett vurderte da at det var så stor fare at han ville rømme før han skulle tilbake til soning i fengselet - noe som krever en ny avgjørelse fra retten - at han ble varetektsfengslet.

Rømte til Gran Canaria

I januar bestemte Bergen tingrett at 29-åringen måtte sone de gjenstående fire årene av straffen sin, på grunn av flere uteblivelser fra permisjoner og brudd på prøveløslatelsesvilkårene. Avgjørelsen er anket til lagmannsretten.

Det er ikke første gang 29-åringen er på rømmen. I 1999 kom han ikke tilbake fra permisjon ved Ila fengsel. Den gang flyktet han til Gran Canaria, og opptrådte som bartender i en realityserie på TVNorge. Han var på rømmen i et helt år før han den gang ble tatt.