Familien til Anja Weløy Aarseth uttalte i mars, via bistandsadvokat Einar Råen, at de håpet at dommen i Aksla-saken ikke ble anket. I dag, tirsdag, kom meldingen om at den 24 år gamle drapsmannen likevel anker dommen.

— De hadde riktignok håpet at dette skulle være ferdig, men når anken er kommet i dag har de valgt å si at de ikke har noen kommentar til det, sier Råen til BT tirsdag kveld, etter at han har snakket med familien.

Han sier likevel at det er viktig for familien at drapsmannen bare har anket deler av dommen som ikke angår selve skylden for drapet: Et ransforsøk og selve straffeutmålingen.

— Han har erkjent straffeskyld for de to punktene som angår mine klienter. Det betyr at de to handlingene som er knyttet til Aksla-drapet er rettskraftige, sier han.

Anker ran og straff

— Han anker skyldsspørsmålet når det kommer til ransforsøket, og han anker straffeutmålingen. Dette er fordi han ikke erkjenner skyld for ranet. Vi mener også at fengselsstraff er riktig, og ikke forvaring, sier forsvarer Per Herman Thori-Aamot til BT tirsdag kveld.

Etter at Steven Dan Danielsen fikk opplest dommen i Ålesund tinghus i forrige uke, varslet forsvarer Per Herman Thori-Aamot at hans klient kom til å bruke betenkningstiden frem til 17. mars, med å bestemme seg for hvorvidt han ønsket å anke.

— Vi har hatt en løpende dialog, og nå har han tatt en beslutning. Han sier at han har forståelse for at familien opplever en anke som vanskelig, men at han likevel har falt på at det var det han ønsket å gjøre. Dette har vi hatt diskusjoner om, og han er kjent med at dette har vært et tema, sier Thori-Aamot til BT.

Håpet på endelig strek

Da tingretten avsa sin dom 3.mars, sa familiens bistandsadvokat, Einar Råen at familien håpet på at det ble satt en endelig strek.

— Familien håper det blir satt endelig strek i dag, og at det ikke kommer en anke. De sitter igjen med en oppfatning av at saken har fått en grundig behandling i retten, og håper at de slipper en runde til, sa han da.

24-åringen har ingenting å tape på en anke i og med at han allerede er dømt til lovens strengeste straff.

Forsvareren la under rettssaken ned påstand om at hans klient måtte frifinnes for ransforsøket og ellers bli behandlet på mildest mulige måte.

Retten fant ingen formildende omstendigheter. «Samlet sett tilsier dette at drapet ble begått under særdeles skjerpende omstendigheter», heter det i den 16 sider lange dommen.