Er mannen heldig kan han slippe ut av fengsel etter minstetiden på 11 år og fem måneder. Bergen tingrett mener at gjentakelsesfaren ikke er mindre i dag enn den var da mannen begikk et drap i 1991 og gir påtalemyndigheten medhold i kravet om fengslig forvaring. Rettsvesenet har myndighet til å idømme fengslig forvaring over lenger tid dersom man finner det påkrevd å verne samfunnet mot en person.

Voldelig rusmisbruker

I februar 1991 slo tiltalte en 63-årig mann flere ganger i hodet med et stolbein. 63-åringen ble påført knusningsrifter i ansikt og hodet, brudd i pannebeinet og kraniet samt hjerneskader og døde av disse skadene. 37-åringen ble i januar 1992 dømt av Eidsivating lagmannsrett til fengsel i 16 år samt sikring med en lengstetid på fem år.

Inkludert i dommen var også flere andre forhold. 37-åringen angrep bl.a. et ektepar i deres egen seng da han ønsket å erverve seg penger. Ved en tidligere anledning skadet han kvinnen av de to gjennom grov vold.

Lagmannsretten konkluderte den gang med at mannen har mangelfullt utviklede sjelsevner og at det var fare for gjentakelse. 37-åringen er flere ganger straffedømt for vinningsforbrytelser, promillekjøring og en gang for vold mot en offentlig tjenestemann. Rettspsykiater Berthold Gruünfeld mener mannens viljes— og følelsesliv har hatt en skjev utvikling siden barneskolen.

Belastet barndom

37-åringen var rusmisbruker allerede fra 12-års alderen. Han har flere ganger blitt behandlet for sitt rusproblem, men har alltid falt tilbake til misbruket som regel etter å selv ha oppgitt behandlingen.

Siden dommen i 1992 har mannen sonet ved forskjellige fengsler, sist ved Bergen fengsel der han har sonet siden 1999. Han har brutt reglementet en rekke ganger, som regel i form av rusmisbruk, men også ved skadeverk og aggressiv opptreden. Han er tre ganger domfelt for å ha overtrådt narkotikalovgivningen under soningen.

Etter permisjon i sommer forsøkte han å smugle inn 18,5 gram hasj, 159 tabletter rohypnol og 0,37 gram amfetamin i Bergen fengsel. Han er enda ikke domfelt for dette forholdet.