KJELL SLETTA, NTBTROND NYGARD-STURE

Høyesteretts kjæremålsutvalg har avvist Trond Ramslands anke av dommen på 20 års fengsel for drapet på Ingse Rønnestad i Bergen i fjor.

Ramsland anket både over straffeutmålingen og det han mente var saksbehandlingsfeil. Han ville ha ny behandling av saken i Gulating lagmannsrett.

Derimot kan Ramsland anke på nytt over erstatningsbeløpet på 1,2 millioner kroner som han også ble dømt til å betale.

Ramsland fortsetter også kampen i retten for omsorgen for sine barn. Saken skal behandles i Bergen tingrett senere i år.

— Jeg har vært i kontakt med familien til avdøde Ingse Rønnestad, og de er lettet over avgjørelsen. Det er en tung bør som nå er løftet av dem. Selv om Ramsland ble dømt både i tingretten og lagmannsretten har ventetiden under ankebehandlingen i Høyesterett vært en påkjenning, sier advokat Helge Hansen.

Han har vært bistandsadvokat både for de to sønnene og foreldrene til Ingse Rønnestad.

Da den 40 år gamle marineoffiseren Trond Ramsland ble dømt til 20 års fengsel i lagmannsretten i februar, karakteriserte retten drapet som en ren henrettelse. Ramsland skjøt sin eks-kone med fire skudd i et parkeringshus i Bergen i mars 2004. Lagmannsretten fant at han handlet med overlegg. Retten fant ingen formildende omstendigheter i saken.

Ramsland selv har gjennom alle rettsinstanser hevdet at han er uskyldig, at han ikke kunne ha vært på åstedet og at han er offer for et justismord.

Ramsland ønsket å forsvare seg selv i lagmannsretten, men måtte godta at advokat Kaj Wigum ble oppnevnt som forsvarer. Wigum prosederte under straffeutmålingen på at dommen fra tingretten på 21 års fengsel var for høy. Resultatet ble ett år kortere straff i lagmannsretten.

— Ut fra rettspraksis så hadde det vært grunnlag for å sette straffen noe ned. Ellers har jeg ingen kommentarer, sier Wigum.