Den 29. juni i år dømte Gulating lagmannsrett Truls Guttormsen (36) til 18 års fengsel for drapet på Ynge Elvik. Datakonsulenten fra Åsane ble funnet skutt og drept i Gjervik i Lindås i 1999. Guttormsen har hele tiden nektet skyld. Under rettssaken utpekte han en tidligere kamerat som drapsmann.

Guttormsens forsvarer, advokat Odd Drevland, rettet etter domsavsigelsen skarp kritikk mot lagmannens rettsbelæring og lagrettens behandling av skyldspørsmålet. Drevland pekte blant annet på at rådslagningen i den svært omfattende saken bare hadde tatt om lag 40 minutter.

Saken ble anket inn for Høyesterett begrunnet med feil i saksbehandlingen. Høyesterett har nå besluttet at anken ikke får fremmes. Dommen er dermed rettskraftig.

DOMMEN ENDELIG: Truls Guttormsen (t.h.) får ikke prøve saken sin i Høyesterett. Her er han sammen med advokat Odd Drevland under rettssaken i lagmannsretten.
ARKIVFOTO