• Jarle Olsen skal dømmes for legemsfornærmelse, eventuelt med uforutsett, men påregnelig, skade, sa forsvarer Helge Wesenberg i Åsane-rettssaken i ettermiddag.

Jarle Olsen har under tre nye politiavhør innrømmet at han hadde tilknytning til drapet, ved at han hadde bedt om at drapsofferet Øyvind Bjarte Madsen skulle "skremmes".

Wesenberg ba ellers juryen være skeptisk til medienes dekning av rettssaken.

— Vi vil oppleve at pressen ikke nøyer seg med å referere, men at de også spekulerer og prosederer. Jeg vil be lagrettmedlemmene om å lese avisen, men å lese den med stor skepsis, sa forsvareren, som blant annet trakk frem avisbeskrivelser av Jarle Olsen som "Bergens farligste mann".

I RETTEN: Advokat Helge Wesenberg og hans klient Jarle Olsen.
FOTO: GIDSKE STARK