PETTER NATVIG

Forfatteren Ole Røsholdt har satt seg over fire hundre år tilbake i tid og tenkt frem hansagutten Jochen på 14 år og hvordan hans opp— og nedturer på Bryggen kan ha artet seg.

— Boken er først og fremst skrevet for barn og ungdom, men jeg tror nok den kan leses av voksne også, sier forfatteren.

Han har fått hjelp av Jørn W. Andersen, som har illustrert historien. Sammen har de vandret bryggelangs og sett for seg mulige scener i Jochens liv. Gutten kommer fra Rostock for å gå i lære og går sjøsyk i land etter en måned på sjøen. Han lemper tørrfisk, blir vitne til et drap, forelsker seg i en bergensjente og blir lagt for hat og banket opp av eldre gutter. Mye er altså likt med dagens Bergen.

Realistisk handling

— Hensikten med boken er å levendegjøre hva som faktisk skjedde her. Da valgte jeg perspektivet til en person som var nederst i systemet. Skriveprosessen har vært både lærerik og hyggelig. Dette er noe jeg har hatt lyst til å skrive om i mange år, sier Røsholdt.

Navnet Jochen har han tatt fra en bifigur i en annen bok han har skrevet. Men det måtte være et tysk navn. Ifølge offisielle opptellinger skal det ha vært flere hundre unge, tyske gutter som Jochen her i hansatiden. Handlingen er forsøkt lagt så tett opp til virkeligheten som mulig, og forfatteren har fått hjelp av museumspedagoger og maritim ekspertise for å sikre et autentisk miljø.

Voldelige Bergen

— Jeg fikk en skisse fra tegneren av en gutt som var tynn og spjælete med pipestilkben og et lurt ansikt. Jeg tenkte «Det er akkurat slik han så ut», sier Røsholdt.

— Hvordan setter man seg inn i hodet til en 14-åring på 1500-tallet?

— Det har vel med innlevelse og fantasi å gjøre. Sakte, men sikkert får gutten et liv og et reaksjonsmønster som gjør ham til et helt menneske.

— Er det en barnevennlig versjon av virkeligheten du presenterer?

— Ja, det var jo like mange drap her den gangen som i New York, innbyggertallet tatt i betraktning. Men i boken er jo bare ett drap tatt med, sier Røsholdt.

BOKLANSERING: Bergen Byspill illustrerte hvordan de forestilte seg Bergen i hansatiden.<p/>FOTO: BJØRN DJUPVIK