— Det er folk som må lide mye, det er helt klart! Klinikksjef ved kirurgisk klinikk ved Haukeland Universitetssykehus, August Bakke, ser mørkt på situasjonen etter at styret i Helse Bergen har vedtatt budsjettet for 2006, mot stemmene til de ansatte. Massive protester fra de ansatte var til ingen nytte. Styrets vedtak tvinger Bakke og hans kolleger å prioritere enda hardere enn før.

— Jeg håper at folk ikke skal dø i køen, vi må klare å holde fornuftig prioritering.

Kutter 200 operasjoner

Men det er langt fra bare bryst-screening for eldre kvinner som blir et problem hvis styrets budsjett-vedtak blir stående. Ved kirurgisk klinikk vil aktiviteten bli kraftig redusert. For når styret kalkulerer med 1 prosent vekst i aktiviteten i forhold til året 2005, vil det i realiteten bli en reduksjon. For pasientantallet øker stadig og snittet er lavere enn ved utgangen av året. Klinikksjef Bakke må kutte hele 200 operasjoner i året. Pasientgrupper settes opp mot hverandre og det liker Bakke dårlig.

Kvesser kniven

Her er de som er mest utsatt når sparekniven rammer pasientene ved Haukeland Universitetssykehus:

  • Menn med prostatabesvær og innlagt kateter, må vente lengre på operasjon
  • Nyrestein-pasienter får smertelindring, men må leve med smertene i lengre kø
  • Kvinner over 70 må leve med mistanke om brystkreftMammografisenteret ved Haukeland Universitetssykehus feiret sitt 10-årsjubileum i går og i denne perioden har de avdekket nesten tusen nye tilfeller med kreft.

— De har gjort en kjempejobb, men nå er det en del av disse vi ikke kan ta lenger, sier Bakke

Sparer seg til større utgifter

Pasientene får plass i operasjonskøen som blir stadig lengre, når Bakke snart må stenge 2 av sine 25 operasjonsstuer. Men pasienten kan fritt velge sykehus for å sikre seg behandling dersom ventelistegarantien slår inn. Og den regningen går rett til Haukeland Universitetssykehus og Helse Bergen.

— Vi må betale reisen, vi må betale dyrere sykehusopphold og i virkeligheten vil dette virke negativt i kassen vår, sier en oppgitt Bakke.

Styret manglet mot

Klinikksjef August Bakke var en av mange ansatte som var tilstede på tilhørerplass på styremøtet torsdag. En samlet protest-aksjon fra de ansatte og punktdemonstrasjon dagen før, gjorde ikke strekt nok inntrykk. Bakke og kollegen er skuffet over styrets vedtak.

SKUFFET: - Vi hadde håpet at styret for Helse Bergen hadde mot til å stå opp mot våre eiere og si at dette går ikke lenger, sier sjef ved kirurgisk klinikk ved Haukeland Universitetssykehus August Bakke. ARKIVFOTO: KNUT EGIL WANG