Etter å ha tapt 130 millioner gjennom tvlisomme plasseringer i Terra-systemet, kommer rådmann Oddbjørn Ese i ettermiddag med en kraftig kuttliste til politikerne.

— Vik kommune står fremfor enorme økonomiske utfordringer, skriver rådmannen i notatet.

Og her er resepten:

  • Nedlegging av to ungdomsskoler, en barnehage, kutt i SFO og kulturskole og nedlegging av rektorstillinger er de mest dramatiske kuttene når det gjelder skole og barnehage. Fire millioner kroner kan spares årlig fra neste år.
  • Helsetilbudet barberes ved å legge ned omsorgsboliger og legetilbudet i Fresvik, samt ved kutt i rehabiliteringstilbud og barnevern. Årlig innsparing: I underkant av fire millioner kroner.
  • Skolebåten til Sogndal legges ned.
  • Kulturtilbud som kino, ungdomsklubb og lokalhistorisk arkiv blir en saga blott.
  • I tillegg kan kommunen selge aksjene i Sognekraft. Verdien av aksjene er ikke tallfestet. Et salg vil medføre at et årlig utbytte på rundt seks millioner kroner forsvinner.
  • Kommunale bygg kan selges, for så å leies tilbake. Stenging av svømmebasseng, økte husleier og avvikling av kommunale veier skal vurderes.I alt kan disse og andre kuttforslag gi årlige innsparinger på mellom 15 og 19 millioner kroner de tre neste årene. Rådmannen mener dette kan gjennomføres uten at tjenestetilbudet blir uforsvarlig dårlig.

De åtte Terra-kommunene skal dekke inn tapene sine i løpet av fire år.

Hva synes du om kuttforslagene? Si din mening her.

KRAFTIG KOST: Rådmann Oddbjørn Ese (t.v.) legger nå fram en liste over kuttforslag for ordfører Marta Finden Halset og de andre politikerne i Terra-rammede Vik kommune.
Øystein Torheim