— Kampen står om verdigrunnlaget for skolen, sier Haldis Holst, leder for grunnskoleavdelingen i Utdanningsforbundet, til Bergens Tidende. Hun holdt foredraget om hvilke utfordringer vi ser for den gode offentlige skole i fremtiden. Det var egentlig utdanningsforbundets leder Helga Hjetlands som skulle vært i Bergen. Hun var forhindret og Haldis Holst fremførte hennes tale.

Dramatisk

— Det skjer dramatiske endringer i norsk skole for tiden. I ekspressfart kommer det ene forslaget etter det andre fra departementet. Statsråd Kristin Clemet har det lynende travelt, påpekte Haldis Holst. Om kort tid kan vi få en skole der enhetsskolen er historie. Fra nå av er det konkurransen som skal gjelde. Et instrumentalistisk syn på skolen er i ferd med å få overtaket. Skolen skal først og fremst være et redskap i den økonomiske politikken. Markedsinteressene vil prege skolen. Vinnerne vil greie seg, mens taperne må ta vare på seg selv, fryktet hun. Spenningen mellom dannelsesidealet og instrumentalismen er ikke ny i skolen. Men det som nå skjer, er at markedet dominerer helt.

— Det nye regimet har gått stille i dørene. Ingen reform er presentert og ingen dører åpnet på vidt gap så vi kan se helheten. Men hovedlinjene trer tydelig frem. Nå dreier det seg om markedsorientering, konkurranse, belønning og valgfrihet i skolen. Slutt på regler om klassestørrelse og avskaffelse av kompetansekrav for rektorer er to av dereguleringstiltakene. Vi er i ferd med å miste den skolen der barn fra ulike samfunnslag møter hverandre og arbeider sammen. Skolen mange har arbeidet for å utvikle gjennom 150 år er snart ikke mer verdt, påpekte Haldis Holst.

Hun mente Kvalitetsportalen ikke burde få innpass i skolen. Nasjonalt skolebasert vurdering der vurdering og utvikling går hånd i hånd er mer å foretrekke.

Samarbeidsskolen

— Dårlige økonomi og dårlig innemiljø i skolen har preget bildet av landets skoler de siste år. Hvordan vil dere synliggjøre den gode skolen?

— Vi vil presentere det gode, fremtidsrettede arbeidet som skjer i skolen. Den gode skolen har aktive elever og samarbeider godt med foreldrene. Samarbeidsskolen er vårt alternativ til konkurranseskolen. Skolene blir bedre av å samarbeide enn å konkurrere, mener Haldis Holst.

I sin tale understreket hun at læringsarbeidet er det sentrale i skolen.