— Dette er en dramatisk utvikling, sier den nye sjefen for Helse Bergen, Anne Kverneland Bogsnes.

Bildene av korridorpasienter og overarbeidede pleiere på de psykiatriske institusjonene i Helse Bergen skapte reaksjoner og politisk debatt. Rus gir flere innleggelser

Men det er lite som tyder på at forholdene skal bli vesentlig bedre med det første.

Antallet akutt-innleggelser på Psykiatrisk klinikk på Haukeland sykehus, og på Sandviken sykehus, har økt kraftig fra i fjor til i år. De første fem månedene i år er økningen på hele 18 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Assisterende divisjonsdirektør Per Isaksen ved Psykiatrisk divisjon, Helse Bergen, sier økningen i rusmiddelbruken er den viktigste årsaken til denne utviklingen.

-Kombinasjonen av psykiske lidelser og rusproblemer forsterker hverandre og gjør behandlingsbehovet større. Vi ser at så mye som 40 prosent av de med psykiske problemer også har rusproblemer, sier Per Isaksen. Han forteller at det er narkotiske stoffer som amfetamin og hasj som forekommer oftest blant pasientene, men at ungdomsdopet ecstasy også er representert.

Depresjoner - et samfunnsproblem

Per Isaksen sier det har vært en betydelig økning i antallet pasienter med alvorlige depresjoner.

-Depresjoner har blitt den nye folkesykdommen. Årsakene er som regel personlige tap av ulikt slag. Det kan ha med samlivsbrudd å gjøre, med dødsfall i familien, med usikkerhet på arbeidsplassen og lignende, sier Isaksen.

Isaksen bekrefter at situasjonen både for pasienter og pleiere er meget vanskelig med det overbelegget man nå har på de psykiatriske institusjonene.

-Det er hele tiden en kamp for å få frigjort senger til nye pasienter. Det er tungt å arbeide under slike forhold, sier Isaksen.

Bedre på Sandviken i mai

Det er vedtatt utbygging av distriktspsykiatriske tilbud som skal kunne avlaste sykehusene, men dette er en utbygging som tar tid. For Isaksen og hans ansatte er det lenge å vente til 2006 - da skal planen være gjennomført. Et lite lyspunkt er situasjonen på Sandviken sykehus i mai. Mens økningen i antallet innleggelser de fire første månedene var på hele 20 prosent, bremset økningen opp i mai. Da ble det innlagt tre-fire prosent flere pasienter enn i mai i fjor.

Direktør Kjell Håland ved Sandviken sykehus mener årsaken til dette er tiltak de har arbeidet med dette året:

Det viktigste er at vi har satt mer ressurser inn på akuttmottaket, og lagt vekt på å starte behandlingen så tidlig som mulig. På den måten kan vi også avslutte behandlingen tidligere og få pasientene skrevet ut, sier Håland til Bergens Tidende. Den nye direktøren for Helse Bergen, Anne Kverneland Bogsnes, vil gå i en dialog med Helse Vest for å prøve å avhjelpe situasjonen.

-Vi ser en dramatisk utvikling når det gjelder akuttinnleggelser på de psykiatriske institusjonene. Sammen med Helse Vest må vi se om det er mulig å fordele pasienter og ressurser slik at vi kan klare å behandle flere, og på en bedre måte enn i dag, sier Kverneland Bogsnes.

Spørsmålet er om det finnes ledig kapasitet andre steder. I følge fagfolkene er situasjonen omtrent lik over hele landet.