• Dette er dramatisk og skremmende tall, og bekrefter det vi vet fra før om overvekt blant 4. og 8. klassinger i Ungkost-studiene fra 2000, sier seniorrådgiver Henriette Øien ved Avdeling for ernæring i Sosial- og Helsedirektoratet.

— Det er svært viktig å ha slike data når vi skal forebygge overvekt og fedme blant barna og unge.

Av tiltak myndighetene allerede har satt i verk, nevner hun tilrettelegging for fysisk aktivitet på skolene, og retningslinjer for gode og næringsrike skolemåltider med daglig tilgang på frukt og grønt. I den nye handlingsplanen for fysisk aktivitet satses det blant annet på å bygge gang- og sykkelveier og lekeplasser i nærmiljøet.

Knut-Inge Klepp, professor i ernæring ved Institutt for ernæring ved Universitetet i Oslo, påpeker at de nye vekttallene viser at det er viktig å sette inn tiltak også mot spesielle grupper, som de ti prosent tyngste barna.

— Økningen på fem-syv kilo blant de tyngste er stor og bekymringsfull, sier han.

Aftenposten/Bergens Tidende