ATLE ANDERSSON atle.andersson@no — Hvis utviklingen som nå er dokumentert fortsetter, vil det kunne føre til store endringer for livet i havet og utnyttelsen av fiskeriressursene. Viktige arter kan komme til å vandre til andre havområder der havklimaet og næringsgrunnlaget er bedre. Det vil skje uansett om havet blir kaldere eller varmere, sier havforsker Kjell Arne Mork til BT. Varmere eller kaldere Torsdag skrev BT om de oppsiktsvekkende forskningsresultatene som viser at Golfstrømmen svekkes. Årsaken er at strømmen av kaldt vann fra de store dypene i Norskehavet og sørover til Atlanterhavet er kraftig redusert de siste årene.Denne transporten av kaldt vann fra nord er den viktigste motoren for Golfstrømmen som er helt avgjørende for det milde klimaet vi har i Norge. For livet i havet vil kaldere vann kunne få store konsekvenser for det marine livet, på samme måten som en temperaturstigning vil få det. Så langt synes mange forskere å være enige om at den reduserte varmetilførselen ved en svekket Golfstrøm vil kunne bli oppveid av den oppvarming som nå finner sted, og som mange mener er menneskeskapt, den såkalte drivhuseffekten.- Det synes i hvert fall å være konklusjonen til FNs klimapanel, sier Mork. Mindre torsk, mer ansjos Eksperter ved Havforskningsinstituttet konstaterer at vi er inne i en periode med rask oppvarming både på land og i havet, og at denne utviklingen vil fortsette i hvert fall de ti neste årene. Det kan få store konsekvenser for en rekke av våre viktigste fiskebestander. Mange av de tradisjonelt rike fiskeområdene blir dårligere i fremtiden.I Nordsjøen er det grunn til å vente en temperaturøkning på en til to grader. Det vil gi økt innvandring av mer sørlige arter som sardin og ansjos. Sild og makrell vil trolig vandre nordover fordi Nordsjøen blir for varm. Silden har alt fått en nordligere utbredelse, og folk og fiskere i Nord-Norge kan se frem til å få sprellende makrell på kroken.* For torsk og noen arter av bunnfisk, betyr temperaturøkning mindre bestander. Forsker Harald Loeng har tidligere uttalt til BT at den norske torsken kan komme til å vandre inn i russiske delen av Barentshavet, noe som kan få store konsekvenser for deler av norsk fiskerinæring. Alger og parasitter Havforskerne Harald Loeng, Johan Blindheim og Reidar Toresen fastslår at en moderat temperaturstigning vil være en fordel for havbruksnæringen. - Fisken vil vokse omtrent ti prosent raskere for hver grad temperaturen øker, vel å merke hvis det ikke blir for varmt. Temperaturøkning vil åpne mulighetene for oppdrett av nye varmekjære arter, som for eksempel piggvar. Men samtidig øker risikoen for nye sykdommer, giftige alger og parasitter. - Blir oppvarmingen på flere grader, er det derfor grunn til uro, fastslår havforskerne i en artikkel i "Fisken og Havet".