• Dette er en dramatisk situasjon for Odda-samfunnet, sier ordfører Toralv Mikkelsen. I går kom sjokkmeldingen.

I stedet for 60 oppsagte, kastes 150 på porten i løpet av det neste halve året. 30 kan riktignok fortsatt få arbeid ved fabrikken, men med annen arbeidsgiver. Går alt galt blir det 200 arbeidsledige. Og det i en kommune som har mistet 1000 industriarbeidsplasser på 20 år og som ungdommen rømmer.

Men Mikkelsen snakker helst om mulighetene: Om utvidelser ved Zinken, om den lave arbeidsledigheten, om omskolering og om presset på sentrale myndigheter for å betale for investeringer i en ny fabrikk ved smelteverket som kan gi 50 ekstra arbeidsplasser.

Formannskapet nedsatte i går et kriseutvalg for å jobbe med alle disse sakene. Her er også A-etat med.

— Vi må brette opp ermene og sikre oss at ikke flere unge arbeidstakere setter seg i bilen og kjører ut av Odda for godt, sier Mikkelsen.