På Haukeland sykehus har man allerede store problemer med å få vaktordningene til å gå i hop, særlig nå i sommerferien. Men verre skal det bli i fremtiden, hvis trenden fortsetter.

**Les også:

Hver fjerde fra utlandet |

— Tunge yrker, lav status**

- Lønn er nøkkelen

Birgitte Mehl og Christine Pedersen jobber på Lungeavdelingen.

— Bedre lønn, er det kontante svaret de gir på spørsmålet om hvordan man skal rekruttere flere sykepleiere.

— Det er en tydelig tendens til at flere jenter velger det som tradisjonelt har vært oppfattet som mannsyrker, og som ofte er bedre betalt. Den gamle forestillingen om sykepleieryrket som et «kall» er i ferd med å forsvinne, mener de to.

**Kommentar:

Lette yrke, høg status**

— Celina Midelfart er et større ideal for mange jenter i dag enn Florence Nightingale. Det har sikkert ikke de som styrer helsevesenet fått med seg, sier Birgitte Mehl.

Begge understreker at de stortrives i jobben og ikke kunne tenkt seg noe annet yrke.

— Men vi skjønner godt at mange vegrer seg mot faget. De fleste setter pris på en jobb der de får utnyttet sin kompetanse fullt ut og der de får skikkelig betalt. Slik er det ikke i dette yrket, mener de.

Nedover og nedover

Prestisjefagene som lege og tannlege er like populære som de alltid har vært, men for andre helsefaglige yrker går det stadig brattere nedoverbakke. Færre og færre ungdommer drømmer for eksempel om å bli sykepleier. Søkningen til yrket har gått jevnt og trutt nedover fra midten av 1990-tallet, fra 15.805 søkere i 1994 til 9909 i år. Bare de to siste årene har søkningen til sykepleieryrket gått ned med 11 prosent.

Tallene for vernepleiere er om mulig enda mer dramatisk med en nedgang på hel 18 prosent de to siste årene. Tendensen er den samme når det gjelder sosionomer og barnevernere.

Ingen tilfeldig trend

Tone Moan, nyutdannet sykepleier og studentleder i Norsk Sykepleierforbund er ikke overrasket over utviklingen.

— Når det gjelder sykepleierne, så ser vi nå at det ikke dreier seg om tilfeldige variasjoner, men en varig trend. Det siste fire årene har det vært en tydelig nedgang, og det burde bekymre mange.

— Hva er forklaringen?

— Det har mest med lønn og arbeidsforhold å gjøre. Sykepleiere flest liker og er stolte av yrket sitt, det er ikke der det ligger, men mange føler rett og slett at de ikke får gjort jobben godt nok. De har stort ansvar og stor kompetanse, men stadige innsparinger i helsevesenet gjør at det blir vanskeligere og vanskeligere å føle at den jobben man gjør, er fullgod i forhold til brukerne, sier Tone Moan.

Buffer mot eldrebølgen

— Nå tror jeg man må begynne å ta denne problemstillingen på alvor, særlig med tanke på å bygge opp en buffer mot eldrebølgen som kommer nærmere og nærmere, sier hun.

— Poenget er at når du for eksempel kan ta en ingeniørutdanning, som omtrent tilsvarer sykepleierutdanningen i lengde og kvalifikasjoner, og spasere rett ut i en full jobb med mye høyere lønn og ordnede arbeidsbetingelser, så gjør du gjerne det - selv om det er sykepleieryrket som ligger ditt hjerte nærmest, sier Tone Moan.

Deltid og vikariater

Hun mener også at den utstrakte bruken av deltidsstillinger og vikariater i helsevesenet er en uting som skremmer mange fra yrket.

— Når du har investert i en lang og kostbar utdanning, vil du gjerne ha en sikker jobb å gå til. Men nyutdannete sykepleiere må som oftest ufrivillig gå i mange år som vikarer eller i halve stillinger. Samtidig ser de at andre med tilsvarende utdanning går rett ut i fulle og bedre betalte jobber. Det er klart at man merker seg det som en negativ konsekvens, sier Moan.

260.000 kroner

Nestleder i Norsk Sykepleierforbund, Jan Erik Nilsen, sier at begynnerlønnen for en nyutdannet sykepleier ligger på omkring 260.000 kroner. I de fleste tilfeller kan man få godt over 100.000 mer i det private næringsliv med tilsvarende utdanning. - Høyere lønn og faste, fulle stillinger er veien å gå hvis man vil ha flere hender i helsevesenet, mener han.

Hvorfor tror du stadig færre søker til helsefag? Si din mening her.

JOBB, IKKE «KALL». Birgitte Mehl (til venstre) og Christine Pedersen tar seg godt av KOLS-pasient Kjell Johannessen. Begge stortrives i jobben som sykepleiere, men mener det ikke er mulig å få opp interessen for yrket uten bedre lønnsbetingelser.
Strand, Knut