Det er nedgang også på alle dei andre ferjene på Sognefjorden i den mest hektiske feriemånaden. Av dei to store sambanda viser Lavik — Oppedal størst nedgang, men også Mannheller - Fodnes i indre Sogn har minustal i turisttrafikken i juli i år samanlikna med fjoråret.