Årets vinter var preget av mye sterk østavind på Vestlandet, særlig i indre fjordstrøk. Det har gått hardt utover bartrærne, som står brune og tilsynelatende døde.

— Hva er grunnen og hva er følgene, spør Lars Olav Eilifsen, som har sendt dette bildet av skogen i Straumsdalen på Stamnes i Vaksdal.

Håper på juni

Forhåpentligvis vil trærne grønnes igjen, sier skogbruksplanlegger Jan Ivar Rødland i Vestskog.

— Vi håper at trærne i løpet av juni får nye nåler. Først da kan vi vite om de brune trærne har overlevd den harde vinteren, sier han.

Verst har det gått utover furu og gran, mens sitkagranen har klart seg bedre.

Også blåbærlynd og einer står brune etter den vindfulle vinteren.'

Ødelagte plantefelt

Mens fullvokste trær antagelig har overlevd, står det verre til med plantefelt.

Rødland har vært rundt og sett mange plantefelt, der to-tre år gamle trær har bukket under. Her må det rett og slett plantes nytt, sier han.

— Dette er langt mer dramatisk, sier han.

Skogeiere kan forsikre seg mot mye; mus, storm og brann, men ikke dette. Vindskader av denne typen fins det ikke forsikring mot, påpeker Rødland.

Naturskader

Han mener naturskadefondet bør kobles inn og at berørte kommuner og fylker bør tar et initiativ.

— Vårt fokus må være å få plantet ny skog der trærne er felt eller skadet. Skogen er gull verdt på Vestlandet og det er viktig at skogeierne ikke mister motet, sier han.

Vestskog har i gang et registreringsarbeid for å kartlegge omfanget av vindskadene. Først når det er gjort, kan Rødland si sikkert om store verdier er gått tapt.

I fjor frost

Stein Birkeland, assisterende miljøvernsjef hos fylkesmannen, har registrert mye brun skog, særlig i indre deler av Hordaland.

Også i fjor sto mye skog brun etter vinteren, men da var årsaken en annen. I fjor var det langvarig barfrost, mens det i år er vinden som har skadet barnålene.

— Vi må ha is i magen. Bartrærne skifter nåler kontinuerlig og forhåpentligvis vil skogen blir grønn igjen når det i midten av juni kommer ny nåler, sier Birkeland.

Vestskog har på sine nettsider lagt ut en orientering (pdf) til skogeierne. Her er konklusjonen at skogeierne bør vurdere å felle trærne hvis bestanden er over 50 år og ikke ser spesielt frisk ut.

Norsk institutt for skog og landskap begynte å få de første rapportene om brun skog i april-mai.

- Formidabelt

— Omfanget syntes å være formidabelt, sier Halvor Solheim ved Norsk institutt for skog og landskap til nettsiden skogoglandskap.no.

Instituttet har registrert brun skog lang kysten fra Rogaland til Nordland. Hele den delen av landet som hadde en tørr og vindfull vinter.