Lensmannen i Lindås og Meland kan imidlertid ikke slå fast om arbeidet med ventilen utløste brannen på oljeraffineriet natt til mandag.

— Hva som var årsaken til at det tok fyr, er fortsatt uklart, sier Vatne til bt.no.

Ventilen det gjaldt, var en såkalt manuell stengeventil. Den skulle skiftes fordi det var en støpefeil i den, noe som kan føre til lekkasjer. Ventilen var ennå ikke tatt i bruk, opplyser direktør Bjørn Kåre Viken ved Statoil Mongstad på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Selvantennende væske

Stedet der brannen startet, ligger om lag 30 meter fra ventilen. Før de kunne skifte ventilen, måtte arbeiderne bruke apparater her, kloss inntil brannstedet.

Væsken i rørene på stedet er 370 grader varm, og selvantennende ved lekkasje. Straks den kommer i kontakt med oksygen, tar den fyr.

Politiet regner med å avhøre de to skadde i løpet av dagen, og er også i gang med tekniske undersøkelser på brannstedet. Lensmannen har vært på befaring, og kan konstatere at det er flere deformerte rør på brannstedet.

Allerede nå er det klart at det brant i noen varmevekslere. Dette er tekniske innretninger som varmer opp noen deler av oljen, mens de nedkjøler andre deler.

- Imponerende innsats

Vatne roser brannmannskapene etter den dramatiske brannen.

— Brannmannskapene har gjort en imponerende innsats. De har fått kjølt ned alt som måtte kjøles ned, slik at en fikk stoppet brannen, sier han.

Parallelt med politiets etterforskning skal også en intern granskningsgruppe i Statoil etterforske brannen.

Også Petroleumstilsynet (Ptil), som fra 1. januar i år har hatt tilsynsansvar for landanlegg tilknyttet olje- og gassvirksomhetene i Norge, vil forsøke å finne brannårsaken.

— Vi vurderer brannen i natt som alvorlig. Derfor sender vi tre erfarne granskere til Mongstad, sier pressetalskvinne Inger Anda i Ptil til bt.no.

Flammer høyt til værs

Brannen brøt ut i prosessområdet på råoljeanlegget klokken 01.10 natt til mandag. Da bt.no kom til Mongstad ved 03-tiden, sto flammene ut av anlegget, og røyken lå tett over området hvor brannen herjet.

— Vi har kontroll på situasjonen, men ikke på brannen, sa lensmann Vatne til bt.no da.

Jevnlige smell var å høre fra brannstedet, noe som senere på natten ble forklart å være reaksjoner fra konstruksjoner i anlegget som var i ferd med å bli nedkjølt. På en pressekonferanse klokken 04 natt til mandag opplyste Vatne at brannen ble meldt slokket klokken 03.15.

Brannskadet

En kvinne på 22 år og mann på 52 pådro seg brannskader i ulykken, 1. og 2. grads forbrenninger. De to ble fraktet til legekontoret på Mongstad, og derfra videre til Haukeland universitetssykehus. Ingen av dem er alvorlig skadet, og begge kunne skrives ut fra sykehuset i løpet av morgentimene.

Politiet var i kontakt med de to før de ble sendt til Haukeland.

— Vi er veldig glade for at vi ikke fikk personskade av betydning, understreker lensmann Einar Vatne.

Det var kun driftspersonale i nærheten da brannen brøt ut, noe som gjorde jobben med å evakuere området enklere. Totalt var 50 mennesker på vakt på Mongstad natt til mandag.

Startet plutselig

Det ble slått full alarm da brannen ble meldt. Brannmannskaper fra Bergen og hele Nordhordland ble satt inn i slokkingsarbeidet, og ambulanse og luftambulanse ble kalt inn. I to timer brant det kraftig fra råoljeanlegget.

— Brannen startet plutselig. Og når olje brenner, så går det fort. Det er helt på det rene at dette var en stor brann, påpeker Vatne.

Ifølge fungerende leder for Statoil Mongstad, Per Lerøy, var faren for at større deler av raffineriet skulle gå i luften liten.

— Vi var langt unna en katastrofe. Men det er klart at en brann i et oljeraffineri er dramatisk, sa Lerøy på pressekonferansen på Mongstad like etter brannen.

Ifølge Lerøy fungerte sikkerhetsrutinene slik de skulle under brannen.

Milliontap for Statoil

Politiet og ledelsen på Statoil Mongstad hadde i natt ingen formening om årsaken til at det plutselig tok fyr i råoljeanlegget, den eldste delen av raffineriet.

— Det blir opp til den videre etterforskningen å klarlegge hendelsesforløpet, sier lensmann Vatne.

Hvor store skader anlegget på Mongstad har fått, var i natt ikke kjent. Men det er på det rene at det er snakk om store skader. Først utpå dagen kan de første svarene på omfanget av brannen komme.

— Foreløpig vet vi veldig lite om dette, men skadene er helt klart alvorlige, sier Per Lerøy.

— Råoljeanlegget blir stående noen dager fremover. Dette vil innebære milliontap, forteller han.

Mest alvorlige siden åpningen

Den første raffineriutbyggingen av Statoil Mongstad sto ferdig i 1975. Anlegget har senere blitt oppgradert flere ganger, og er i dag Norges største raffineri. I europeisk målestokk er bare Rotterdam større som oljehavn. Årsproduksjonen på Mongstad tilsvarer nærmere to ganger det norske forbruket.

— Så vidt jeg kjenner til er dette den mest alvorlige brannen som har vært på anlegget siden åpningen, sier Per Lerøy.

Like før åpningen var det imidlertid en større og mer alvorlig brann på Mongstad. Denne brannen førte til at åpningen av anlegget ble utsatt i to måneder.

Bt.no følger saken, og kommer med mer informasjon utover dagen. Tast Ctrl R (Oppdater) for siste versjon av denne siden.

<b>STORUTRYKNING:</b> En rekke politi- og brannbiler ankom raffineriet natt til mandag.
Helge Skodvin
<b>ALVORLIG:</b> - Så vidt jeg kjenner til er dette den mest alvorlige brannen som har vært på anlegget siden åpningen, sa Per Lerøy (t.v.), fungerende leder for Statoil Mongstad, på pressekonferansen. I midten lensmann Einar Vatne, t.h. informasjonsleder Kåre Ness i Statoil.
Helge Skodvin
<b>STORE MANNSKAPER:</b> Brannmannskaper fra Bergen og hele Nordhordland rykket ut. Deler av mannskapene samlet seg her ved hovedporten på Mongstad.
Helge Skodvin