Statens forurensningstilsyn regner med at det lekker PCB fra land i området mellom Tyssedal og Lindenes i Odda.

Det blir satt igang kartlegging for å finne lekkasjen, skriver SFT i en pressemelding.

I forbindelse med et statlig program for forurensingsovervåking av Sørfjorden og Hardanger i 2001 samlet Norsk institutt for vannforskning (NIVA) inn blåskjellprøver fra seks stasjoner i september. Disse ble analyserte for PCB. Prøvene viste at konsentrasjonene av PCB i blåskjell var flerdoblet i forhold til tidligere år. Fra Tyssedal var verdiene spesielt høye.