KRISTINE HOLMELID kristine.holmelid@bt.no— Vi føler oss lurt, sier student Synnøve Engelsen Eide ved grunnfag drama ved Høgskolen i Bergen (HiB).Det har en stund vært hvisket i krokene om at storfaget i drama skal legges ned for å spare penger. Neste onsdag skal saken avgjøres av Høgskolestyret. Men allerede nå er studiet kuttet ut av høgskolens oversikt over studietilbud. Planer ødelagt - Det er fortvilende. Vi har bygd opp et godt studietilbud, som er enestående i nasjonal sammenheng, sier Anne Ørvig, leder ved seksjon for drama ved HiB.Da de 20 studentene begynte på grunnfaget sist høst, var planen for de aller fleste å gå videre med storfag kommende høst. Nå tilbys de i stedet et mellomfagstillegg over ett år.- Det betyr et 50 prosents studium over et år, i stedet for å studere for fullt. Vi kan ikke jobbe ved siden av, da mister vi lån og stipend. Høgskolen har heller ingen andre studietilbud til oss, sier Synnøve Engelsen Eide.Dramastudentene går etter endt utdanning til jobber i videregående skole, i kulturskolen og i grunnskolen. Viktig praksis - Vi fikk høre det på gangen at faget skulle kuttes. Det er en fæl måte å behandle voksne studenter på, sier dramastudent Engelsen Eide.Studentene reagerer også på at Høgskolen har tatt bort storfaget i oversikten over studietilbud, før saken er endelig vedtatt. I stedet reklameres det med mellomfagstillegget over ett år. - Et slikt redusert tilbud blir mer teoretisk. Det er det praktiske som har vært styrken til dette tilbudet, sier lederen for dramaseksjonen. - Dette er en vanskelig sak, og det er sørgelig hvis studentene føler seg lurt. Men ifølge de opplysningene jeg har, er de ikke blitt lovet et storfag til høsten, sier rektor Karl Olav Nummedal ved HiB. Høgskoledirektørens innstilling til styret er altså at storfaget gjøres om til mellomfag.- Begrunnelsen er faglig. Mellomfaget er tenkt som et bindeledd til hovedfaget i dramapedagogikk som er planlagt høsten 2002. Men det er klart dette hovedfaget krever store ressurser, sier rektor Nummedal.

Dramastudentene ved Høgskolen i Bergen kunne ønske de fikk konsentrert seg for fullt om teaterforestillingen, og slapp å tenke på trussel om studiekutt.