De folkevalgte i Masfjorden liker dårlig at politimester Vidar Refvik vil plassere lensmannskontoret for Gulen, Solund og Masfjorden i Eivindvik. Nå har kommunestyret bedt Hordaland politidistrikt om å revurdere lokaliseringen.

— Eivindvik blir veldig bakvendt for store deler av befolkningen i Masfjorden. For mange er det mye lettere å dra til Knarvik, sier ordfører Håkon Matre (Ap), som vil ha lensmannskontoret plassert i området Hosteland - Sløvåg.

Det er politireformen som gjør at lensmannskontorene i Solund, Gulen og Masfjorden skal slås sammen til en driftsenhet. Administrasjonen er tenkt å ligge i Eivindvik. Kontorene i Solund og Masfjorden vil bestå, men kun som nærpolitistasjoner.

— Årsaken til skepsisen vår er at vi frykter dette bare er første trinn. Vi frykter at neste skritt trinn blir å legge ned kontorene i Masfjorden og Solund, og samle alt i Eivindvik, sier ordfører Matre.

Kommunestyret i Gulen deler frykten for ytterligere nedleggelser, men står fast på at Eivindvik er det naturlige valget.

— Sløvåg ville vært et naturlig valg dersom det kun var Gulen og Masfjorden som ble slått sammen. Men når også Solund skal være med, er Eivindvik er bedre egnet, sier ordfører Trude Brosvik (Krf).

Hun understreker viktigheten av å beholde politikontorer i hver enkelt kommune, og forsikrer at de folkevalgte i Gulen vil gjøre det de kan for at ikke nærpolitiet i Masfjorden og Solund skal forsvinne.