Det står om fremtiden — om å tilpasse skolebyggene for nye generasjoner. En milliard kroner er investert i skolebygg ved barne- og ungdomsskolene i Bergen de siste ti år. Mellom en og to milliarder kroner trengs de neste 14 år.

— Mye vil dreie seg om å sikre penger. Vi kan oppleve at enkelte partier taler varmt for stor utbygging, men de vil ikke være med å selge oss ned i BKK. Da er vi like langt, sier Trygve Birkeland, skolepolitisk talsmann i KrF.

Mange spenninger

Spenninger er det mange av foran mandagens møte i bystyret. Alt nå er det enighet om å sette opp flyttbare paviljonger ved fire skoler som har mer enn 30 prosent overbelegg. Det gjelder Fjellsdalen, Damsgård, Søreide og Tertnes skoler. I tillegg får Ulsmåg skole midlertidig eller permanent paviljong for å avhjelpe en presset situasjon. Partiene er og enige om å bruke Solheim aldershjem til filialskole i Sandviken for 1. til 4. klasse.

Så begynner spenningen. Politikerne vil bygge ut Garnes barneskole innen skolestart 2003, men er uenige om hvor stor utbyggingen skal være.

Diskusjon om Garnes

— Jeg tror det kan bli flertall for større utbygging på Garnes. Skolen bruker i dag Bjørnarhallen til gymnastikk og SFO (skolefritidsordningen) har base der. Det fungerer dårlig. Vi må ta kostnadene med å bygge ny gymnastikksal og sikre SFO, sier Ragnhild Hedemann, leder i komité for kultur, idrett og oppvekst. Hun tror denne saken står på KrF.

— Vi trenger helgen til å bestemme oss, men jeg tror vi ender på full utbygging på Garnes. Problemet er hvor det «smeller» andre steder i byen hvis vi satser fullt ut på Garnes, mener Trygve Birkeland.

— Vi vet ikke hvor mye en ny gymnastikksal vil koste. Høyre vil derfor heller prioritere skoleutbygging i Fana/Ytrebygda der presset nå er størst, sier Henning Warloe, Høyres skolepolitiske talsmann.

Mulig flertall

Han kjenner til at Nordvik skole er utelatt av prioriteringslisten enda det tidligere har stått at den skal bygges ut i 2002. Birkeland tror det skal la seg gjøre å synliggjøre den i planen igjen.

Det er og flertall for å bygge svømmehall tilknyttet bygging av ungdomsskole i Fana/Ytrebygda, tiltak ved Kirkevoll skole, samt å hindre at Gimle skole blir for stor. Spenning knyttes til om det blir flertall for rehabilitering av Fridalen skole og ferdiggjøring av arbeidene på Møhlenpris.