Utgangspunktet er ikke det beste. Bergen bystyre har vedtatt enstemmig at Bergen kommune bør ha ansvar for kollektivtrafikken innenfor byens grenser.

Hordaland fylkesting har vedtatt med stort flertall vedtatt «at ein ikkje kan gå inn for at Bergen kommune får overta ansvaret for investeringer på veinett og drift av kollektivtrafikken innenfor bygrensene» (10/12-2002).

Samtidig har samferdselsminister Torild Skogsholm bedt de to partene bli enige om en felles søknad for forsøksordning med organisering av kollektivtrafikken.

Bergenske problemer

— Vi satser på en bymodell, men som strekker seg inn i nabokommunene. Vår modell går både på arealplanlegging, parkeringspolitikk og trafikantbetaling, sier byråd for miljø og utvikling, Nils Arild Johnsen, til Bergens Tidende.

Bergen kommune har allerede søkt Samferdselsdepartementet om å få sette i gang forsøk med forvaltning av kollektivtrafikken innenfor bygrensene. Søknaden ble sendt i høst etter at det da ikke ble oppnådd enighet mellom kommunen og fylket. Men statsråden har altså forlangt at de to partene sender én søknad som de er enige om.

— Kollektivtrafikken i Bergen sliter med problemer som er helt spesielle, og som ikke finnes andre steder i fylket. Det har hele tiden vært en hovedgrunn til at Bergen ønsker å overta ansvaret selv, sier Nils Arild Johnsen.

For teit

Arne Jakobsen, Ap, som var arkitekten bak fylkestingsvedtaket i desember, minner om at fylkestinget nettopp har gått inn for å forlenge ordningen med kvalitetskontrakter for kollektivtrafikken, og den ordningen gjelder i hele Hordaland, også Bergen.

Fylkestinget har også vedtatt innføring av nytt billettsystem, som vil virke særlig gunstig for kollektivtrafikken i Bergen.

Fylkestinget gikk også inn for å gjennomføre et forsøk med ny forvaltning av kollektivtrafikken i et område som omfatter Bergen og kommunene Fjell, Os, Askøy og Lindås..

Disse momentene taler etter Jakobsens mening for at Hordaland fylke fortsatt samler trådene når det gjelder utviklingen av kollektivtrafikken i Hordaland og Bergen.

— Bergen og Hordaland står sammen om Bergensprogrammet. Det ville være for teit å ikke bli enig om organiseringen av kollektivtrafikken. I tider da vi forsøker å bygge ned grensene mellom fylkene, kan vi ikke begynne å rigge til nye grenser innenfor vårt eget fylke, sier Jakobsen til BT.

.