Pasienter i Indre Hardanger strømmer mot Helse Bergen, og er ikke tro mot lokalsykehuset sitt i Odda. Hele 80 prosent av pasientene i Eidfjord velger å reise til Voss fremfor lokalsykehuset innerst i Sørfjorden. I Sunnhordland er befolkningen mer tro mot sykehuset sitt på Stord. Det samme er haugalendingene mot Haugesund sjukehus.

— Mitt personlige syn er at Sunnhordland og Stord er helt nødvendig for å opprettholde Helse Fonna. Jeg personlig vil ikke gå inn for en overføring av Sunnhordland til Helse Bergen. Det vil sparke bein under hele Helse Fonna, sier Helge Bryne, leder av styringsgruppen og tidligere viseadministrerende direktør i Helse Vest.

Bryne tror på to ulike fremtidsscenarier:

Enten vil Odda sjukehus og Hardangerkommunene bli overført til Helse Bergen, eller dagens foretaksgrenser for Helse Fonna beholdes, med litt mer fleksibilitet.

— Handler om kultur

På møtet i dag vil han møte motstand fra Stords representant Leif-Steinar Alfsvåg (KrF).

— Ledelsen i Fonna er veldig opptatt av å bevare helseforetaket. For ansatte og brukere av Stord sjukehus er det vel så viktig å ha et godt tilbud på Stord med en link til universitetssykehuset i Bergen. Vi er hordalendinger, og dette handler om kultur, sier Alfsvåg.

Krever lokal leder

Han mener konsekvensene for Stord sjukehus må utredes nærmere dersom Odda går ut av Fonna, og denne konsekvensanalysen er ikke styringsgruppen i mål med enda.

Alfsvåg stiller spørsmål ved om man trenger Helse Fonna med sine mange direktører og administrasjon.

— Jeg tror at helsekartet vil se helt annerledes ut om fem år. Går man enda lengre frem i tid, vil man få en helt annen samferdsel på Vestlandet, og da trengs gjerne ikke så mange helseforetak, sier Alfsvåg.

Om det bare blir Hardanger som går ut av Helse Fonna i denne omgang, vil det uansett komme et sterkt krav om at Stord sjukehus må få en egen lokal ledelse, ifølge varaordføreren.

— Jeg vil trekke frem Helse Bergens modell, med egen stedlig leder ved Voss sjukehus. Det er en modell som jeg opplever som velfungerende. Skal man få bedre struktur i Helse Fonna, må det være et klinkende klart krav å få en bedre ledelseskultur med en lokal ledelse på Stord, sier Alfsvåg.