FINN BJØRN TØNDER

Det kan kanskje virke komisk i 2004. Men kanskje var det den siste guttebastion som falt i går kveld.

I årevis er Bergen blitt gjort til latter over hele Norge etter krangling internt i byen mellom de syv fjell. Og kranglingen har vært uforståelig for alle andre enn dem som kjenner guttebuekorpsene og tradisjonen fra innsiden. Faktum har nemlig vært at buekorpsene med historisk bakgrunn fra 1850-tallet aldri har kunnet godta at jenter også vil gå i buekorps. Det har ført til at jentene er blitt nektet å delta på Buekorpsenes Dag og andre fellesarrangementer med guttekorpsene. Og det har igjen ført til mye negativ PR for den særegne buekorpsbevegelsen i Bergen, der buekorpsguttene ikke engang har villet hilse på jenter i buekorpsuniform.

I går kveld skar rådet i Dræggens Buekorps igjennom. Rådet, de aktive offiserene i korpset av 1856, vedtok at de heretter vil akseptere Vågens Bataljon, Lungegaardens Buekorps og blandingskorpset Løvstakkens Jægerkorps på lik linje med guttene i Nygaards Bataljon, Nordnæs Bataillon og alle de andre som gjennomsnittlig i 150 år bare har marsjert med gutter i pelotongene.

— Vil ikke stigmatisere

— Vi har enkelt og greit vedtatt at vi vil anerkjenne og respektere jenter i buekorps. Vi vil ikke lenger være med på å stigmatisere. Heretter vil alle i Dræggens Buekorps hilse når vi passerer et jentebuekorps, sier dræggechefen Stian Hiis Bergh til Bergens Tidende.

— Betyr dette at Dræggens også vil åpne pelotongene for jenter?

— Nei, vi er et guttekorps og vil fortsette med å være det. Men vi vil ikke lenger fornekte jentebuekorpsene.

— Betyr vedtaket at dere vil akseptere at jentene endelig får være med på Buekorpsenes Dag?

— Det er det sjefsrådet som avgjør. Vi har ikke tatt stilling til hva Dræggens vil mene om det. Den dagen hvert fjerde år er jo en dag for guttekorpsene. Men jeg utelukker ikke noe, sier Hiis Bergh til BT.

Det var på tide

Det historiske vedtaket ble fattet sent i går kveld. Og det er slett ikke sikkert at konkurrentene i de andre guttekorpsene vil følge etter. I alle fall ikke med det første. Dræggens har uansett utløst en debatt som vil gå langt inn i sjelen av buekorpsbevegelsen og til hver eneste gamlekarforening. Der vil ganske sikkert mange riste oppgitt på hodet over dræggeguttene. Men samtidig vil nok mange endelig våge å si høyt det de har sagt lavt lenge: At det var på tide at jentene aksepteres også i buekorpsbevegelsen.

Sent i går kveld klarte ikke BT å innhente kommentarer fra jentekorpsene. Det hører med til historien at jentekorpsene, som bare har eksistert siden tampen av 1980-tallet, har problemer med å overleve. I sesongen talte Vågens syv medlemmer.

ENDELIG GODTATT: Neste gang Vågens Bataljon møter på Dræggens Buekorps vil de for første gang oppleve at guttekorpset hilser på dem når de passerer.<p/>ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ