Safriani Siregar Leiknes har opplevd å bli skjelt ut på grunn av utseende når hun har vært på trening og er blitt beskyldt for å drive horevirksomhet når hun har vært på kafé med venninner. Særlig opplever hun å få negative kommentarer når hun tar bussen.

— Jeg ventet på bussen ved Puddefjordsbroen da noen damer kalte meg for asiajente og ba meg dra til helvete. Videre ropte de asiahore og thaihore etter meg, sier Siregar Leiknes. Hun er opprinnelig fra Indonesia, men har bodd i Bergen i snart fire år. Hun sitter i BTs flerkulturelle panel som presenteres i del to i dagens avis.

- Oppsiktsvekkende

En MMI-undersøkelse gjennomført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), viser at tyve prosent av de spurte ikke-vestlige innvandrerne har opplevd å bli diskriminert.

— Det er oppsiktsvekkende at én av fem opplever at de er forskjellsbehandlet, sier IMDi-direktør Osmund Kaldheim. Hele undersøkelsen vil først bli offentliggjort en gang før sommeren, men BT har fått tilgang til deler av den. Spørsmålene ble stilt til ikke-vestlige innvandrere som har bodd i Norge i mer enn fem år og som har en stabil tilknytning til Norge.

Afrikanere mest utsatt

Personer med mørk hudfarge, hår og utseende som signaliserer at de ikke er fra Norden, er særlig utsatt for diskriminering. Hele 60 prosent av innvandrere fra Afrika svarer at de er blitt diskriminert.

— Det viser seg at de som har en annen hudfarge eller en synlig religiøs tilknytning er spesielt utsatt for diskriminering. Det er et faresignal, mener Kaldheim.

Trass i at innvandrere har bodd lenge i Norge, har gode språk - og kulturkunnskaper, risikerer de å bli forskjellsbehandlet grunnet hvordan de ser ut.

— Vi ser at kunnskaper om språk og kultur nullstilles når man ser hudfargen til personen, sier Kaldheim.

De som diskriminerer, kjenner ikke innvandrerne fra før. Dette stemmer overens med hva Siregar Leiknes har opplevd.

— Det er helt fremmede mennesker som skjeller meg ut. De vet ingenting om meg eller hvor jeg kommer fra.

I undersøkelsen oppgir en femtedel at diskrimineringen har skjedd i forbindelse med offentlig transport. I underkant av 18 prosent oppgir at det har skjedd i offentlig rom. I overkant av 15 prosent sier diskriminering har skjedd på utesteder.

IMDis undersøkelse om innvandreres opplevelse av diskriminering vil være klar før regjeringen skal starte arbeidet med å lage en ny nasjonal handlingsplan mot rasisme og diskriminering.

Vil avsløre fordommer

— Denne undersøkelsen er et viktig innspill til regjeringen, sier Kaldheim. Han mener særlig tre områder vil være viktig å jobbe videre med for å forhindre diskriminering.

— Vi må avsløre fordommer og sørge for å lære opp ansatte i hvordan man møter flerkulturelle. I tillegg må vi styrke folks mulighet til å melde fra til likestillings- og diskrimineringsombudet, sier Kaldheim.

Hva mener du om saken? Skriv et innlegg under.

VONDE ORD: - Første gang det skjedde begynte jeg å gråte og ønsket ikke å bo her lenger, sier økonomistudent Safriani Siregar Leiknes. I sentrum, på bystasjonen og ved ulike bussholdeplasser har hun opplevd hun å få negative kommentarer fordi hun har et asiatisk utseende. Her sammen med samboeren Thorbjørn.
Silje Katrine Robinson