MF «Lifjord» har kapasitet til å ta 115 personbilar, åtte vogntog og 292 passasjerar. Ifølgje Fjord1 inneber dette ein kapasitetsauke på europavegsambandet.

Lange køar

Ferjesambandet i ytre delar av Sognefjorden er det nest største i Sogn og Fjordane. Dei siste åra har det vore vanskar med trafikkavviklinga, ikkje minst i sommarmånadene då stor turisttrafikk har resultert i lange køar på dei travlaste dagane.

Administrerande direktør Stig Kristoffersen i Fjord1 Fylkesbaatane skriv i ei pressemelding at den nye ferja blir sett inn i sambandet i neste veke. «Lifjord» blir då A-ferje i sambandet, og vil gå i rute 24 timar i døgnet. Nyeferja avløyser MF «Svanøy».

KNUSTE FLASKE: Her blir den nye ferjen døpt. Foto: Ingrid Færøyvik.