Mannen fall tre meter ned frå ein stige. Både politi og Arbeidstilsynet etterforskar no ulukke ved fabrikken som har fire tilsette.