De ti føler seg usaklig oppsagt av arbeidsgiveren. I løpet av oktober og november skal sakene opp i fire omganger i Bergen tingrett.

Sist ut blir saken til Bente Larsen, som BT omtalte i fjor høst.

Sparket etter 15 år

Larsen (37) hadde vært ansatt som kokk ved Bjørkåsen skole i 15 år da hun i fjor fikk oppsigelsen. Bjørkåsen er en videregående internatskole som hører inn under Vestlandet kompetansesenter, en del av et statlig spesialpedagogisk støttesystem.

Skolen forsvarte oppsigelsen med innsparinger som følge av nedgang i elevtallet. Larsen mente derimot at oppsigelsen var usaklig, og ikke i tråd med avtalen om et inkluderende arbeidsliv.

— Jeg har små sjanser til å få jobb andre steder på grunn av hørselshemningen, sa Larsen.

- Åpenbart usaklig

LO-advokat Eyvind Mossige, som fører sakene til Larsen og de andre, mener oppsigelsene av de ti «åpenbart er usaklige».

— Vi er uenige i utvelgelsen av dem som sies opp. Det er lagt for lite vekt på ansiennitet, og overdreven vekt på kompetanse, mener Mossige.

Han tror saken vil havne i lagmannsretten, samme hva utfallet blir i første rettsrunde.

— Ingen av partene vil kunne leve med tap i denne saken, sier advokaten.